התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים

לפניכם מיקוד חומר הלימוד לקראת לבחינת הבגרות בהיסטוריה א בפרק של התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים. להלן חומרי הלימוד בפרק, בכל אחד מהם תוכלו למצוא קישורים לעמודי סיכום המפרטים את הנושא הרלוונטי ויכולים לשמש לשם הכנה לבגרות.

1. הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית 

ראשית התגבשות הרעיון הציוני על רקע הטלת הספקות בפתרון האמנציפציה כמענה לבעיית האנטישמיות כנגד יהודים באירופה. נושא זה כולל את הנושאים הבאים:

יש לציין כי צמיחתה של התנועה הציונית נשענה על כמיהתם הארוכה של יהודים לארץ ישראל אך זו אינה הסיבה העיקרית להתעוררות הלאומיות של יהודים באירופה.

2. פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה

3.  הוויכוח בין הציונים על דמות החברה שעתידה לקום בארץ ישראל

4. הבונד כתנועה לאומית יהודית (חסר)

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / הלאומיות בישראל ובעמים

עוד דברים מעניינים: