סיכום בהיסטוריה: עמדות ממשלות העולם בזמן השואה

עמדת ממשלות העולם החופשי בזמן השואה

תגובת העולם לשואה הייתה מגוונת, ונעה משיתוף פעולה מלא עם הנאצים ואדישות לגורל היהודים, ועד לסיועם של יחידים ומדינות ליהודים באירופה. כבר בועידת אוויאן סירבו המדינות השונות לקלוט את המהגרים היהודים. במהלך המלחמה , כשידיעות על הפתרון הסופי הופצו בעולם, איש לא האמין להן , והן הועלמו מידיעת הציבור, במטרה למנוע לחץ ציבורי לתגובה. ההסבר שניתן בדיעבד ליחסן של המדינות לשואה היה חוסר ידיעה של המצב, אך גם כשתוצאות השואה פורסמו לאחר תום המלחמה , לא ניתן סיוע מהיר ומקיף לניצולים, והגבלת כניסת היהודים לארצות המערב נמשכה.

דוגמא מבריטניה- בריטניה חששה כי הצלת היהודים תביא אותם לשערי ארץ ישראל, ועשתה מאמצים לחבל בפעולות ההצלה. ב – 1942 סירבו הבריטים לאשר לאונייה "סטרומה" שיצאה מרומניה, ועליה 729 נוסעים, לעגון בחופי הארץ, בטענה כי הנוסעים הם  נתיני מדינת אויב, ובמהלך המו"מ האונייה הרעועה טבעה עם נוסעיה. לקראת סוף המלחמה הסכימו הבריטים להפעיל יחידות בריגדה יהודיות. חשוב לציין כי הפרלמנט הבריטי לא היה אדיש לדורל היהודים וקרא להצילם, ודעת הקהל הבריטית רצתה בהצלת היהודים ובסיוע ליהדות אירופה הנרצחת. עם זאת, הממשלה לא חשבה שהבעיה היהודית מצריכה סטייה מתכנית המלחמה של אנגליה.  באפריל 1943 כונסה ועידה בריטית אמריקנית, על מנת לחפש פתרונות לבעיית יהודי אירופה המושמדים. בוועידה נקבע כי יש לקיים ועידה בינ"ל כדי לדון בענייני הפליטים ולהקים להם מחנה בצפון אפריקה. מצד שני, נקבע כי אין באפשרותן של מעצמות המערב לעזור ליהודים משום שהעזרה צריכה להינתן לכל הפליטים ולא רק ליהודים , ולמעצמות אין אמצעים להגשת סיוע בהיקף כזה. מתן עזרה עלול לפגוע במאמץ המלחמתי ולהאריך את המלחמה.

לקראת סוף המלחמה התכנסו בעלות הברית להחליט על דרכי תגובה נגד הנאצים , והועלתה הצעה להפציץ את אושוויץ. ההצעה נדחתה בטענה שההפצצה תפגע במאמץ המלחמתי, וכי יש חשש לפגיעה ביהודי המחנות (ממילא הושמדו היהודים במחנה). ניתן לראות כי ברטיניה ניסתה ליצור אשליה של מדיניות הומניטרית ותומכת, אך למעשה לא עשתה דבר כדי למנוע את השואה הנוראית שהומטה על יהודי אירופה.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

עוד דברים מעניינים: