סיכום בהיסטוריה: מנהיגי העולים מבבל

סיכום בהיסטוריה: מנהיגי העולים מבבל

הסיכום להלן הוא חלק מאסופת הסיכומים בהיסטוריה א כאן באתר

 בספר עזרא מסופר, שכורש מלך פרס מסר את כלי בית המקדש אשר הוציא נבוכדנאצר מירושלים, דרך מתרדת, הגזבר,  לששבצר– ה"נשיא ליהודה" אשר הביאם   יחד עם העולים מבבל לירושלים.

 מי היה  ששבצר ומה היה פועלו? יש הטוענים שהוא  נשלח לירושלים עוד לפני שהגיעה לשם השיירה הראשונה. (א) יש המזהים אותו עם שנאצר בן יהויכין, שהוא אחיו של שאלתיאל בן יהויכין.  ויש הטוענים ששבצר,  הוא השם הבבלי של זרובבל בן שאלתיאל. (ב) הוא קיבל מידי הגזבר הפרסי מתרדת את כלי בית המקדש. (ג) הוא קיבל את התואר "הנשיא ליהודה". שכן, העמדת בן מלך יהויכין אשר קיבל את תואר הכבוד "הנשיא ליהודה", נועדה לתת חיזוק לשאיפות המשיחיות  שהצטברו בלב  הגולים שנעקרו מבבל לירושלים. יש להניח,  כי ששבצר קיבל מינוי של "פחה" על יהודה. (ד) על פי עזרא ה' טז', ששבצר הניח את היסודות לבנין בית המקדש.  מעבר לכך,  הוא לא האריך ימים בשלטונו, אם מסיבה אישית או בגלל שלא נשא חן בעיני המלך הפרסי.

בראש העולים לירושלים מבבל עמדו זרובבל בן שאלתיאל ויהושוע (ישוע) בן יהוצדק. זרובבל עמד בראש ההתעוררות המשיחית-מדינית-לאומית. הוא   זכה  לכבוד והערכה  מצד העולים בגין העובדה  שהיה נכדו של המלך יהויכין אשר נכנע בפני נבוכדנאצר,  ובכך, הוא מנע את חורבן   העיר ירושלים ובית המקדש. יהושוע  בן  יהוצדק,  היה בן בנו (נכדו) של שריה  כהן הראש, אשר  הוצא להורג על ידי נבוכדנאצר בריבלה. כללו של דבר, זרובבל היה בן בנו של מלך, ויהושוע היה בן בנו של כהן גדול.   ביחד עם שני אלה עמדו בראש העלייה עוד עשרה אנשים, באופן שכולם ביחד היו 12 איש, כמספר שבטי ישראל. באופן זה,  רצו העולים לרמוז, שלא אבדה תקוותם שכל שאר שבטי ישראל, נוסף על יהודה ובנימין,  ישובו חזרה למולדתם.

המטרה של הגולים הייתה לשוב לירושלים, לקומם  מחדש את בית המקדש השני ולעשות אותו למרכז "פחוות" יהודה. הם הגיעו לירושלים קבוצות קבוצות, מחולקות למשפחות, חלקן עשירות, וחלקן קבוצות של בני ערים, שבראשן עמדו זקני בתי האבות של אותן  הערים.הם התיישבובירושלים וסביבותיה. הגבול המערבי היה היישוב –  לוד, הגבול הצפוני היה היישוב בית אל. הגבול הדרומי היו הישובים בית לחם ובית צור, והגבול המזרחי היה  היישוב יריחו.

ראה גם: גלי העלייה הראשונים מבבל

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה