סיכום בהיסטוריה: הפתרון הסופי

הפתרון הסופי הוא תוכניתה של המפלגה הנאצית לחיסולה של יהדות אירופה. הגישה הראשונה ביחס לשאלת הפתרון הסופי טוענת שהפקודה להשמדת היהודים ניתנה בעל פה מהיטלר להימלר (ראש הSS) כבר באביב 1941 לפני הפלישה לבריה"מ. המצדדים בגישה זו נשענים על העדויות והפקודות שמצביעים על שכבר בקיץ 1941 היו כאלה שידעו על קיומה של פקודה מפורשת להשמדת היהודים. הוכחה כזו מצויה בזיכרונותיו של רודולף הס מפקד אושוויץ.

הגישה השניה טוענת כי לא הייתה הוראה כוללת מטעמו של היטלר או מצמרת השלטון להשמדת העם היהודי. לדעת חוקרים מסע ההשמדה החל כפתרון מקומי לבעיות שהתעוררו בשטח. הרג זה הוביל למבצע השמדה כלל אירופאי וקיבל אישור של השלטונות באופן רשמי.

במחקר מתבקש הצורך לשרטט פרופיל של הרוצח המצוי בזרועות עוצבות המבצע. המדובר באדם שבדרך כלל הייתה לו השכלה גבוהה שלא סבל מנטיות לאלימות. ההסבר שניתן הוא שהתעמולה שנקטה בה ההנהגה הנאצית הביאה אותם להאמין כי הם משרתים את האידיאל של הצלת האנושות כולה ושל גרמניה בפרט מידי כוח נוראי שיגרום לאסון עולמי.

ממסמכים נאציים ניתן לראות באופן ברור כי ההוראה ניתנה מלמעלה והתבססה על פקודות של היטלר, הוראה שדברה על כל אירופה. מבצע ברברוסה היווה אות לפתיחת ההשמדה השיטתית של יהודי בריה"מ. מכאן נמשכו הדברים למגמה כוללת של השמדת יהודי אירופה. באוקטובר 1941 החלו הגרמנים בבניית מחנה ההשמדה בחלמנו שליד לודז'. מחנה זה החל לפעול ובמהלך פעולתו ב-1942 נרצחו בו יותר מ-200 אלף יהודים.

לאחר מספר חודשי לחימה החלו גורמים בתוך הצבא והמנהל האזרחי להעלות תהיות בדבר הצורך המיידי של הרג היהודים. היה מחסור בידיים עובדות ומקצועיות. כך נוצרו גטאות של יהודים שעבדו עבודת כפיים והם ומשפחותיהם יכלו לחיות לעת עתה, גם הם הושמדו לבסוף.

ראו גם: השלבים בביצוע הפתרון הסופי

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

עוד דברים מעניינים: