סיכום בהיסטוריה: העיר הנוצרית בימי הביניים כמרכז תרבותי – חינוכי

סיכום בהיסטוריה: העיר הנוצרית בימי הביניים כמרכז תרבותי – חינוכי

עמוד זה הוא חלק ממערך הסיכומים בהיסטוריה א באתר, ומשתייך לאסופת הסיכומים בנושא "ערים וקהילות – חברה ותרבות בימי הביניים", 

ראו עמוד ראשי: העיר באירופה הנוצרית והקהילה היהודית בה

או עמוד משנה: העיר באירופה הנוצרית בימי הביניים

בימי הביניים המוקדמים רק מעטים למדו בבתי ספר:בעיקר בני מעמד האצולה שלמדו בבתי ספר פרטיים ומועמדים לכמורה שלמדו בקתדראלות של הכנסייה.הלימודים היו בעיקר לימודי דת.ילדי האיכרים לא למדו בבתי ספר. במאות ה- 11-14, כשהתפתחה העיר והתחזק מעמדם של העירונים, גדל מספר התלמידים בבתי הספר וגם בנות החלו ללמוד (במנזרים).

האוניברסיטה

אוניברסיטה-מלטינית  התאגדות. הכוונה לאגודה של מורים או של תלמידים. רוב האוניברסיטאות התפתחו מבתי ספר שהתקיימו ליד מנזרים וכנסיות. כשגדלה אוכלוסיית הערים וגבר הרצון לרכוש ידע והשכלה, ובתי הספר שליד הכנסיות והמנזרים לא יכלו עוד לספק את צורכי האוכלוסייה הלכה והתפתחה האוניברסיטה.
האוניברסיטאות נוצרו בהדרגה (באופן דומה להתאגדויות ולגילדות אחרות בימי הביניים). תחומי הידע הראשונים שתגבשו כמקצועות אקדמיים היו לימודי משפטים, רפואה ותיאולוגיה (לימודי נצרות). בדרך כלל, החל תלמיד את לימודיו בפקולטה למדעי הרוח ששימשה הכנה להמשך הלימודים ותוכן הלימודים מקביל למה שנחשב בימינו לימוד תיכוני. התלמידים בפקולטה זו היו צעירים- בני 14-16 והם למדו 7 מקצועות יסוד ובהם דקדוק לטיני, חשבון וגיאומטריה, ומוזיקה. בסיום הפקולטה למדעי הרוח, הם קיבלו תאר מאגיסטר (M.A.ׂ) ויכלו להמשיך הלאה ללימודי משפטים, רפואה או תיאולוגיה. מי שהמשיך ללמוד שנים רבות, זכה לתואר דוקטור והיה יכול ללמד בשלושת הפקולטות הנזכרות. שפת ההוראה בכל האוניברסיטאות הייתה לטינית, ומסלול הלימודים היה אחיד, כמו כן היו התארים שהעניקו האוניברסיטאות בסיום כל אחד משלבי הלימודים תארים אחידים.

האוניברסיטה שימשה הן כמרכז מקצועי והן כמסגרת חברתית תרבותית ודתית שבה היו נהוגים העזרה והערבות ההדדית, ביקור חולים, השתתפות בטקסים ובתהלוכות ובילוי משותף.
האוניברסיטה שאפה לאוטונומיה, כלומר ניהול עצמי ללא תלות בשלטונות העירוניים (הנבחרים) או בבישוף (איש הכנסיה) המקומי. האוניברסיטה דרשה פטור מתשלום המיסים העירוניים, זכות לשלוט בארגון הפנימי של האוניברסיטה ובמינוי המורים, וזכות לקבוע את תקנותיה ואת סדרי הבחינות. מאבקים אלה, הצליחו בסוף כאשר האוניברסיטאות הפכו כפופות ישירות לאפיפיור.

למידע נוסף ועוד סיכומים תוכלו לפנות לעמוד הבגרות בהיסטוריה שלנו. 

 

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו