סיכום: הסיבות לעלייה הראשונה והשנייה

הסיבות לעלייה הראשונה – 1881-1904

מספר סיבות עמדו ברקע של העלייה הראשונה לארץ ישראל:

  1. "סופות בנגב" – הזעזוע שעוררו "סופות בנגב" גרם ליציאה המונית של יהודים מרוסיה, אך רק אחד מכל מאה יהודים שיצאו בתקופה זו מרוסיה שם דרכו לארץ ישראל.
  2. התעוררות המשכילים היהודים – אכזבתם של המשכילים היהודים במזרח אירופה מן הרדיפות ומסקנתם כי לא ניתן למצוא פתרון לבעיית היהודים בגולה.
  3. תנועת "חיבת ציון" – התארגנות סניפי "חיבת ציון" ברוסיה וברומניה . אחד מביטוייה הראשונים היה הקמת אגודת ביל"ו ופרסום ספרו של פינסקר , אוטואמנסיפציה.
  4. שמועות על רכישת קרקעות ע"י יהודים – בתימן הופצו שמועות שעשירי היהודים עומדים לרכוש את ארץ הקודש ולחלק את האדמות ליהודים וכי השלטונות התורכיים מתירים את העלייה.
  5. מניעים לאומיים – העולים הגיעו לארץ ממניעים לאומיים , ורצו להקים יישובים יהודים יצרניים, חקלאיים ברובם שאיפתם: להקים בעתיד מדינה יהודית בארץ ישראל.

הסיבות לעלייה השנייה  – 1904 – 1914

מספר סיבות עמדו ברקע לעלייה השנייה לארץ ישראל

  1. הפוגרומים ברוסיה – הפרעות בקישניב בירת סרביה ב – 1903 יצרו שתי תוצאות מנוגדות, אך משלימות זו את זו, תחושת זעם וחוסר אונים על הטבח הנורא, תוך ידיעה שהשלטון הרוסי תמך בפורעים וסייע להם.נשמעה קריאה ליצור חוגים של הגנה עצמית למרות איסור הממשל. ב- 1903 התארגנה לראשונה בעיר הומל קבוצת הגנה עצמית יהודית. תחושת התסכול ותחושת הגאווה הניעו את היהודים לעלות לא"י.
  2. כשלון המהפכה הסוציאליסטית ברוסיה ב – 1905 – אכזבה עמוקה מהמהפכה בשנת 1905 ברוסיה , אשר שאפה לשפר את חיי הפועל ולהעניק יסודות חוקתיים למשטר.
  3. משבר אוגנדה – האפשרות להתפשר ולעבור לשטח מחוץ לתחומי א"י דחפה את הציונים ובעיקר "ציוני ציון" , לבסס את זיקת היהודים אל הארץ.
  4. מותו של הרצל – מותו של הרצל הותיר חלל ריק בתנועה  הציונית. הציונים חששו שפועלו יאבד ושאפו להמשיך את דרכו למען השגת מדינה עצמאית.
  5. "קול קורא" – יוסף ויתקין, מורה בכפר תבור , פרסם "קול קורא" לצעירי רוסיה ובו מתח ביקורת על המצב במושבות וקרא להציב אתגרים של ממש בפני התנועה הציונית. קרא ליהודים להקריב קורבן , כפי שעושים זאת עמים אחרים למען ארצותיהם.

ראו גם: העלייה הראשונה והשנייה לארץ ישראל, מאפייני העלייה הראשונה והשנייה לארץ ישראל

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / הלאומיות בישראל ובעמים

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה