גרמניה 1933 – 1939

לפניכם תמצאו את החומר לבחינת הבגרות בהיסטוריה בפרק הלימוד של גרמניה 1933-1939.

חלק ראשון: האידיאולוגיה הנאצית

הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון

 המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם

חוקי נירנברג, ספטמבר 1935 והחרפת הצעדים נגד היהודים

השימוש בטרור, מחנות הריכוז

דרכי התמודדות של היהודים בגרמניה

 

תגובות מדינות העולם כלפי גורל היהודים ברייך השלישי

 מדיניות החוץ של גרמניה ומדיניות הפיוס

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה

עוד דברים מעניינים: