השפעת המלחמה הקרה על עמדת המעצמות בדיונים באו"ם בשאלת ארץ ישראל – סיכום

למלחמה הקרה הייתה השפעה רבה על עמדת המעצמות, ארה"ב ורוסיה, במסגרת הדיונים בשאלת ארץ ישראל באו"ם.

עמדת ארה"ב

הנשיא טרומן הבהיר שארה"ב תומכת בהקמת מדינה יהודית בחלק מהשטח של א"י. עמדת הנשיא הייתה נחרצת וזאת למרות הלחצים החיצוניים והפנימיים בתוך ארה"ב שהופעלו עליו.

ואכן ארה"ב תמכה בהקמת שתי מדינות אולם היא פעלה לצמצום שטח המדינה היהודית כפי שהומלץ בועידת אונסקו"פ.

בתקופה שבין כט' בנובמבר 1947 ועד הקמת המדינה ה' באייר תש"ח פעלה ארה"ב לשינוי החלטתה להקמת המדינה היהודית.

השינוי בתפיסתה של ארה"ב נבע ממספר סיבות:

א.     יום לאחר החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר פתחו הערבים במלחמה לא סדירה שהתאפיינה במעשי טרור כנגד היהודים. הממשל בארה"ב חשש שהיישוב היהודי לא יעמוד בהתקפה הערבית.

ב.      ארה"ב חששה לאבד את התמיכה הערבית מכיוון שהייתה זקוקה לנפט הערבי.

ג.      המלחמה הקרה הייתה בעיצומה וארה"ב חששה לסכן את קשריה עם העולם הערבי.

ארה"ב הציע הקמת משטר נאמנות זמני בראשות האו"מ – כלומר שתדחה הקמת המדינה היהודית.

עמדת ברית המועצות

ההצבעה באו"מ התקיימה בחצות הלילה לפי שעון א"י. המונים נצמדו למקלטי הרדיו או לרמקולים שהוצבו במקומות מרכזיים בערים הגדולות. החלטת עצרת האו"מ התקבלה ברחבי הארץ בתרועות שמחה, שירת 'התקווה' וריקודים.

בן גוריון כתב ביומנו: "אודה על האמת השמחה לא שרתה במעוני. לא מפני שלא החשבתי על החלטה של האו"ם אלא משום שידעתי מה צפוי לנו: מלחמה עם כל צבאות עמי ערב" ואכן ערביי א"י ונציגי מדינות ערב הכריזו כי ייאבקו בכוח לסיכול ההחלטה.

למחרת היום ב – 30 נובמבר החלה מלחמת העצמאות.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון / המאבק להקמת מדינה יהודית

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

עוד דברים מעניינים: