ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש

לפניכם סיכום הנושאים בפרק הלימוד "ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש" מתוך חומר הלימוד לבגרות בהיסטוריה. פרק זה כולל את תת-הנושאים הבאים:

ציוני דרך עיקריים בבניית מדינת החשמונאים וביסוסה

הכתות הדתיות בימי בית שני: צדוקים, פרושים, איסיים

דפוסי השלטון הרומאי בארץ ישראל

המרד הגדול ברומאים – סיבות ותוצאות

מצדה – השלב האחרון במרד נגד הרומאים

דפוסי השלטון הרומאי בארץ ישראל (‘מלך חסות’ – הורדוס, הנציבים)

  • השלטון הרומאי העקיף על ארץ ישראל: דמותו של “מלך החסות” הורדוס

הסיבות לשימוש הרומי בשליטים מקומיים על מנת לשלוט

  1.   מאפייניו של שלטון הורדוס: נאמנות לשלטון הרומאי המתחלף, תמיכה באוכלוסייה ההלניסטית בארץ ישראל על חשבון האוכלוסיה השומרת על המסורת היהודית, חיסול שרידי החשמונאים והאצולה ביהודה, התערבות בסדרי הכהונה והסנהדרין, מפעלי הבנייה המפוארים של הורדוס בירושלים וסביבותיה..

השלטון הרומאי הישיר: תקופת הנציבים הרומאים.

  1. תפקיד הנציב הרומי בארץ ישראל וסמכויותיו
  2. מאפייני שלטונם של הנציבים הרומים שהובילו לעוינות ליישוב ביהודי והעדפת הלא יהודים בארץ, עול כלכלי כבד, עושק ומעשי שחיתות, פעילות נגד תנועות משיחיות ומורדים.

הסיבות למרד הגדול והעמדות השונות בוויכוח על היציאה למלחמה ברומאים

  • הסיבות למרד הגדול: פגיעה בחיי הדת של היהודים; מתחים בין היהודים לנכרים על רקע חיזוק מעמד האוכלוסייה הלא יהודית ע”י השלטון הרומאי; מצוקה כלכלי של היהודים ומעשי העושק של הנציבים, הגברת הקיטוב הכלכלי בין שכבות האוכלוסיה; תסיסה משיחית והתגברות תופעות משיחיות בין היהודים; התגברות הקנאות הקיצונית ורוח המרד, הופעת קבוצות קיצוניות בחברה היהודית.
  • הוויכוח בין היהודים על היציאה למלחמה ברומאים (נימוקי המתנגדים; נימוקי התומכים).
  • ניתן לקרוא גם אודות הסיבות והתוצאות של המרד הגדול על מנת לקבל השלמה של התמונה (כנספח למיקוד לבגרות בהיסטוריה א' בקיץ תשע"ד או חורף תשע"ה)

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה

עוד דברים מעניינים: