מאפייני ההלניזם

ההלניזם היא תרבות סינקרטיסטית המשלבת בתוכה את תרבות המערב עם תרבות המזרח לכדי תרבות משותפת לכדי אימפריה שנכבשה בידי אלכסנדר מוקדון.

התרבות ההלניסטית באה לידי ביטוי בשני מישורים:

 1. הדתי – שילוב בין דת המזרח והמערב וקיום פולחנים משותפים.
 2. הלשוני – נוצרה שפה חדשה.

סיכומים מורחב: רקע לעליית התרבות ההלניסטית

מאפייני ההלניזם:

המאפיין העיקרי של התרבות ההלניסטית – זוהי תרבות שיש בה יסודות מהתרבות היוונית המזרחית המקומית באזורי הכיבוש של אלכסנדר מוקדון. חלק מהיסודות של שתי התרבויות מוזגו וחלקם התקיימו זה לצד זה.

התרבות ההלניסטית היא אוניברסאלית, בינלאומית. היא יצרה עולם בו הפולחן הדתי מעורב, שימוש מרבי בשפה אחת והאזרחים קשורים לתרבות אחת. התרבות ההלניסטית הייתה פתוחה בפני כל אדם. בדרך כלל היא הגיעה לשכבות הגבוהות של העמים.

לתרבות ההלניסטית מספר מאפיינים מרכזיים נוספים שהיוו את עיקר השפעתה על האימפריה שכבש אלכסנדר מוקדון:

 1. האלהת המלך – תחילה נהגו לעלות זבחים למען המלך לשם ביטויי כבוד והערצה (לא היה כחובה), אך עם הזמן הפך מעמד המלך למעמד של אלוהים וחובה היה להקריב קורבנות למען המלך. על פי התפיסה של ההלניזם רצונו של המלך הוא החוק ושלטונו מוחלט. אסור למרוד בו ואין אפשרות להגבילו.
 2. הפוליס ההלניסטית (עיר הלניסטית)– עם כיבושי של מוקדון והעברת אוכלוסיה הלניסטית לשטחים נרחבים היה צורך לבנות עיר שבה יתיישבו ההלניסטים.
  הפיתוי להביאם להתיישב בעיר הייתה אפשרות להצלחה כלכלית והזדמנויות להתעשר. ערי הפוליס קיימו קשרים כלכליים האחת עם השנייה וכך הופצה תרבות ההלניסטית בעולם.
  הפוליס ההלניסטי:
  * מידת עצמאות – ללא עצמאות. כפופה למלך ולפקידיו.
  * מיקום גיאוגרפי – אזורים אסטרטגיים.
  * אוכלוסייה: אזרחים יוונים.
  * כלכלה: כל העולם ההלניסטי שוק אחד גדול.
  * מוסדות הפוליס – גימנסיון ואפביון.
  גימנסיון ואפביון:
  מוסדות חינוך הלניסטיים, למדו שם: ספרות יוונים, מוסיקה, קרוא וכתוב, ספורט, פילוסופיה.
  כל מי שרצה להתקבל לעולם ההלניסטי חייב להתחנך במוסדות אלה.
  בגימנסיון למדו על טיפוח הגוף ועל תחרויות ספורט.
  באפביון למדו לימודים גבוהים יותר.
 3. טיפוח הגוף – כל מי שרצה להיחשב בין התרבות ההלניסטית, היה חייב להכיר בחשיבות הספורט:
  א. הווי מקומי.
  ב. נחשב לנעלה יותר.
 4. תפיסת העולם הקוסמופוליטית – מכיוון שערי הפוליס שכרו זו עם זו ברחבי כל העולם ההלניסטי נוצרה תחושה שהעולם הוא כפר קטן ואין הבדל בין אזרחי הפוליס במערב למזרח.
 5. התחזקות האינדיבידואליזם – הפוליס כמעט שלא התערבה בחיי האזרחים אלא עם המלך ציווה. העדר ההתערבות פיתחה גישה שהאדם צריך לעשות למען עצמו ולמען משפחתו אך לא התערב בחיי הזולת.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה

פרק קודם: יהודה בתקופה הפרסית  – פרק הבא: המפגש בין החברה ההלניסטית והחברה ביהודה

באותו עניין, קצת אחרת:

למה הבכורה חשובה כל כך בתורה?

למה ספר בראשית וכל התנ"ך מלאים במאבקים בין אחים על הבכורה? רעיון אחד מציע כי זה קשור ביחסים של היהדות הקדומה עם סביבתה

עוד דברים מעניינים: