סיכומים בהיסטוריה: העיר באירופה הנוצרית והקהילה היהודית בה

נושא הלימוד של "העיר באירופה הנוצרית והקהילה היהודית בה" הוא חלק מתוכנית הלימודים לבגרות בהיסטוריה א' ונכלל בפרק של "ערים וקהילות – חברה ותרבות בימי הביניים" (ראו גם סיכומים של הנושא השני: הערים בעולם המוסלמי). הסיכומים להלן מתחלקים לשני חלקים שונים:

העיר באירופה הנוצרית בימי הביניים – שכולל דיונים אודות המבנה החברתי בעיר (ניידות חברתית, המושג "אזרח חופשי" ומעמד הנשים בעיר) ודיונים אודות העיר  כמרכז חינוכי וכמרכז כלכלי.

הקהילה היהודית בעיר הנוצרית – כולל דיונים אודות המעמד המשפטי של היהודים בערים הנוצריות וכן מאפייני ההנהגה היהודית באירופה של ימי הביניים.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / ערים וקהילות

עוד דברים מעניינים: