סיכומים בהיסטוריה: העיר באירופה הנוצרית והקהילה היהודית בה

נושא הלימוד של "העיר באירופה הנוצרית והקהילה היהודית בה" הוא חלק מתוכנית הלימודים לבגרות בהיסטוריה א' ונכלל בפרק של "ערים וקהילות – חברה ותרבות בימי הביניים" (ראו גם סיכומים של הנושא השני: הערים בעולם המוסלמי). הסיכומים להלן מתחלקים לשני חלקים שונים:

העיר באירופה הנוצרית בימי הביניים – שכולל דיונים אודות המבנה החברתי בעיר (ניידות חברתית, המושג "אזרח חופשי" ומעמד הנשים בעיר) ודיונים אודות העיר  כמרכז חינוכי וכמרכז כלכלי.

הקהילה היהודית בעיר הנוצרית – כולל דיונים אודות המעמד המשפטי של היהודים בערים הנוצריות וכן מאפייני ההנהגה היהודית באירופה של ימי הביניים.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / ערים וקהילות

בודהה על כך ששום דבר אינו קבוע

בודהה על איך נוכל להשתחרר מהסבל של חיינו אם רק נצליח להבין ששום דבר הוא לא קבוע ושהכל משתנה ונגמר, כולל אנחנו

עוד דברים מעניינים: