בגרות בתנ"ך 2023

כאן תמצאו ריכוז של תכני הלימוד וסיכומים לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך במועדי חורף וקיץ 2023 תשפ"ג. הסיכומים מחולקים לפי פרקי הלימוד השונים וכל קישור יקח אתכם לרשימת הסיכומים של כל פרק. לנוחיותכם מופיעים להלן גם כל הסיכומים לבגרות בתנ"ך 2023 ברשימה אחת. למידע וסיכומים נוספים בקרו גם בעמוד הראשי של בגרות בתנ"ך.

כל הסיכומים לבגרות בתנ"ך

סיכום תמציתי של כל ספר בראשית

סיפורי ראשית העולם והאנושות

עלילות הראשית – סיכום כללי

בראשית פרק א' – סיפור הבריאה הראשון

בראשית פרק ב' – סיפור הבריאה השני

בראשית פרק ג' – סיפור גן העדן

בראשית פרק ד' – תולדות משפחת האדם והאנושות וסיפור קין והבל

בראשית פרק ו' – סיפור המבול

בראשית פרק ט' -אחריתו של נוח

בראשית פרק י"א 1-9 – סיפור בניית והחרבת מגדל בבל

 

סיפורי האבות

סיפורי האבות – סיכום כללי

סיפורי אברהם

בראשית פרק י"ב – ראשית מסעו של אברהם, הציווי לך לך ועלייתו של אברהם לארץ כנען

בראשית פרק י"ג – פרידת אברם ולוט

בראשית פרק ט"ו – ברית בין הבתרים

בראשית פרק ט"ז – שרי והגר

בראשית פרק י"ח – הולדת יצחק ופרשת החרבת סדום ועמורה, קורות לוט

בראשית פרק כ"א – גירוש הגר וישמעאל

בראשית פרק כ"ב 1-19 – הניסיון של אברהם בעקדת יצחק

בראשית פרק כ"ג – מות שרה וקניית מערת המכפלה

בראשית פרק כ"ד – עבד אברהם ורבקה

סיפור יעקב

בראשית פרק כ"ה 19 – 34: הולדת יעקב ועשו ומכירת הבכורה

בראשית פרק כ"ז – גניבת הברכה

בראשית פרק כ"ח: חלום יעקב

בראשית פרק כ"ט – יעקב ורחל, לאה והולדת 12 השבטים

בראשית פרק ל' (25-26)- יעקב רוצה לחזור לארץ כנען

בראשית פרק ל"ב – יעקב מתכונן למפגש עם עשו

 

סיפורי יוסף

בראשית פרק ל”ז – חלומות יוסף, השלכתו לבור ומכירתו לישמעאלים

בראשית פרק ל"ח – יהודה ותמר

בראשית פרק ל"ט – פרשת אשת פוטיפר

בראשית פרק מ"ב – אחי יוסף יורדים למצרים

בראשית פרק מ"ג 

בראשית פרק מ"ד -מבחן הגביע של יוסף

בראשית מ"ה – יוסף מתאחד עם אחיו

בראשית מ"ח -ברכות יעקב

בראשית נ – קבורת יעקב

 

סיפור התהוות האומה

שמות פרק א' – בני ישראל במצרים ורדיפת פרעה

שמות פרק ב' – ראשית סיפור משה

שמות פרק ג' – התגלות אלוהים ושליחות משה

שמות פרק י"ב (כט-מב) – קורבן הפסח, מכת בכורות ויציאת מצרים

שמות פרק י"ג -(יז-כב) נסיעת בני ישראל במדבר

שמות פרק י"ד – נס קריעת ים סוף

שמות פרק י"ט – מתן תורה בהר סיני

שמות פרק כ' (א-יח)- עשרת הדיברות

שמות פרק ל"ב – חטא עגל הזהב

שמות פרק ל"ג – הדיאלוג בין משה ואלוהים

שמות פרק ל"ד  (א-טז; כז-לה)- לוחות ברית חדשים

 

שיבת ציון

תהילים פרק קל"ז -הגעגועים לציון

יחזקאל פרק ל"ז – חזון העצמות היבשות

עזרא א ו-עזרא פרק ג' – הצהרת כורש והעליות הראשונות

תהלים קכ"ו -בשוב ה' את שיבת ציון

חגי פרק א' -קשיי שבי ציון בבניית המקדש

נחמיה א ו-נחמיה ה' -עליית נחמיה וקשיי התקופה

נחמיה ח' – מיסוד הקריאה בתורה וחגי תשרי

נביא ונבואה

סיכום ספר ירמיהו

ירמיהו פרק א' – הקדשה לנבואה

ירמיהו פרק ב' – הנביא מול העם

ירמיהו פרק ז'  (חלק ב')- מוסר מול פולחן

ירמיהו פרק כ' – נביא במשבר

ירמיהו פרק כ"ו

ירמיהו פרק כ"ח – מול נביאי השקר (סיכום מורחב על נביאי אמת ושקר בתנ"ך)

ירמיהו ל"ח – נביא ומלך

ירמיהו ל”א – בשורת הגאולה

חוק וחברה

חוק וחברה במקרא – סיכום כללי

קריאת שמע

דברים פרק ו'

ויקרא י"ט 1-18

חוקים חברתיים:

דברים פרק ט"ו

דברים פרק כ"ד 

פרק ט"ז (18-21), פרק י"ז (8-13)

חוקי מלחמה:
דברים פרק כ' – חוקי מלחמה

דברים פרק כ"א – שבויה יפת תואר

דברים כ"ג

קדושת החיים:

בראשית פרק ט'

שמות כ' 1 – 14 – עשרת הדברות

במדבר ל"ה – ערי מקלט

מזמורי תהלים (בפיתוח)

תהלים א – הצדיק

תהלים כ"ג, ק"ל – תפילה

תהלים ח', ק"ד – הבריאה והטבע

תהלים נ"א – חרטה

תהלים קכ"א, קכ"ב, קכ"ח – שירי המעלות

ספרות החכמה

ספרות החכמה בתנ"ך

מבוא לספר איוב

איוב פרק א' – הניסיון הראשון של איוב

איוב פרק ב' – הניסיון השני של איוב וביקור רעיו

פרק ג': איוב מקלל את יומו

פרק ד': נאום אליפז

איוב י"ג

איוב פרק ל"ח – מענה ה' לאיוב

איוב פרק מ' 1-5 – מענה איוב לה'

פרק מ"ב

סיכום ספר קהלת

קהלת פרק א'

קהלת פרק ב'

קהלת פרק ג'

 

על אהבה וחסד

מגילת רות פרקים א-ד

שיר השירים (א-ג)

משלי ל"א – אשת חיל

בין שאול לדוד (בפיתוח)

שמואל א פרק ח'

שמואל א פרק ט'

שמואל א פרק י"א

שמואל א פרק ט"ו

שמואל א פרק ט"ז

שמואל א פרק י"ז

שמואל א פרק י"ח

שמואל א פרק כ"ד

שמואל א פרק כ"ח

שמואל א פרק ל"א

שמואל ב פרק א'

עשינו את כל המאמצים להביא לכם את הסיכומים הכי טובים שיכולנו לקראת הבגרות בתנ"ך, ואנחנו עדיין עובדים על להשלים את הסיכומים החסרים מתוך תוכנית הלימודים. אך זיכרו כי סיכומים אינם תחליף ללמידת החומר והכרות עם הכתוב התנ"כי עצמו. בהצלחה!

בודהה על כך ששום דבר אינו קבוע

בודהה על איך נוכל להשתחרר מהסבל של חיינו אם רק נצליח להבין ששום דבר הוא לא קבוע ושהכל משתנה ונגמר, כולל אנחנו