סיכום בהיסטוריה: הדומה והשונה בין התנועה הלאומית היהודית לבין תנועות לאומיות באירופה

סיכום בהיסטוריה: הדומה והשונה בין התנועה הלאומית היהודית לבין תנועות לאומיות באירופה

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה א – התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים

לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית כתנועה הלאומית של העם היהודי היו מספר מאפיינים דומים לצמיחתן ולגיבושן של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19 ומספר מאפיינים שונים הנובעים ממצבו המיוחד של העם היהודי.

מה היה הדומה ומה היה השונה בין התנועה הלאומית היהודית לבין תנועות לאומיות באירופה?

דומה: לתנועה הלאומית היהודית שצמחה במאה ה-19 היו קווי דמיון משותפים עם התנועות הלאומיות האחרות באירופה: שימוש בסמלים לאומיים, התעוררות השפה לאומית, שירה וספרות המהללים את העבר המפואר של אותה אומה, את הזיכרון ההיסטורי המשותף. תיאורים על הכמיהה לחזור אל המולדת, הזיקה, הקשר בין העם לארצו.

יחד עם זאת, לתנועה הלאומית היהודית והתנועה הציונית היו מספר מאפיינים השונים מן התנועות הלאומיות האירופאיות:

שונה:

ללא מולדת: רוב עמי אירופה (והתנועות הלאומיות שקמו להם) נאבקו להשגת עצמאות ואיחוד של הארץ בה ישבו . כלומר הם ישבו בטריטוריה שלהם אבל תחת כיבוש שלטון זר. הם רצו את שחרורם, איחודם ועצמאותם. היהודים באירופה לא ישבו בארצם, אלא בארץ זרה.

מאבק דיפלומטי ולא אלים: התנועות הלאומיות באירופה נאבקו להשגת שחרור, איחוד ועצמאות דרך אלימות וליבוי שנאה. התנועה הלאומית היהודית שמרה על אופי דמוקרטי, חוקי. גם על מנת להימנע משנאת זרים נוספת.

זרם סוציאליסטי: בתנועות הלאומיות האירופאיות לא בלט הזרם הסוציאליסטי. בתנועה היהודית הלאומית בלט הזרם הסוציאליסטי.

התנועה הלאומית היהודית הדגישה את הצורך במאבק להשגת טריטוריה דרך מאבק חוקי, ולא דרך מאבק צבאי. הדרך להשגת המטרה תעשה בעזרת הדיפלומטיה, התיישבות חקלאית ופיתוח תרבותי.

אמנות האהבה של אריך פרום

האם אהבה היא לא רגש אלא בכלל מיומנות שאפשר לרכוש וצריך לתרגל? ספר המופת "אמנות האהבה" של אריך פרום מסביר איך לאהוב אחרים ואת עצמנו.

עוד דברים מעניינים: