סיכום בהיסטוריה: מלחמת העצמאות

מלחמת העצמאות או מלחמת השחרור של מדינת ישראל החלה למחרת החלטת עצרת האומות המאוחדות ב 29 בנובמבר 1947, והסתיימה בארבעת הסכמי שביתת- הנשק לאחר המלחמה, עליהם חתמו נציגי ממשלת ישראל ב 1949: עם מצרים, עם לבנון, עם ממלכת ירדן ועם סוריה.

מלחמת העצמאות נמשכה כשנה וחצי והייתה במידה רבה המלחמה הקשה במלחמות ישראל. במהלך מלחמת העצמאות נהרגו בארץ ישראל כ- 6,000 יהודים, בהם כ- 4,500  לוחמים וכ- 1,500 אזרחים. מספר האבדות במסגרת מלחמת העצמאות עמד על אחוז אחד מקרב היישוב היהודי בארץ באותה תקופה. במידה רבה הייתה מלחמת העצמאות מלחמת קיום שכן על כף המאזניים עמד עצם קיומה של המדינה היהודית. תוצאות מלחמת העצמאות היו חיוביות מבחינת ישראל.

שמות המלחמה

מלחמת העצמאות זכתה לכינויים רבים, ביניהם: מלחמת השחרור, מלחמת הקוממיות, מלחמת תש"ח, ומלחמת העצמאות. בעבר נהגו לכנות את המלחמה מלחמת השחרור אך כינוי זה בעייתי מפני שבמלחמה לא השתחררנו מכובש זר, הבריטים עזבו את הארץ מיוזמתם.

כיום מעדיפים מרבית היסטוריונים להשתמש בכינוי "מלחמת העצמאות" מפני ששם זה מבטא את העניין שעמד במוקד הסכסוך הערבי ישראלי, והוא עצמאותה של מדינת ישראל.

השלבים העיקריים של מלחמת העצמאות

את מלחמת העצמאות ניתן לחלק לשתי תקופות עיקריות:

התקופה הראשונה: החלה ב – 30 לנובמבר 1947, למחרת ההצבעה באו"ם על חלוקת הארץ לשתי מדינות, והסתיימה בליל ה – 14 במאי 1948 יום  בו הוכרז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.  במשך חמישה וחצי חודשים ניהל הישוב היהודי בארץ ישראל "מלחמת גרילה" , לוחמה זעירה, כנגד כנופיות הערבים הפלשתיניים, אליהם התווספו, מסוף ינואר 1948, יחידות של מתנדבים ערביים שהסתננו ארצה מסוריה במסגרת "צבא ההצלה" שאורגן על ידי הליגה הערבית, ובמסגרות קטנות יותר כ"אחים המוסלמים" וקבוצות פרו ירדניות.

התקופה השנייה: ראשיתה בבוקר ה- 15 במאי 1948 וסיומה ב- 10 במרס 1949, בגמר מבצע "עובדה". הוא נפתח עם פלישתם של חמישה מצבאות ערב הסדירים אל ארץ ישראל: מדרום – הצבא המצרי, ממזרח – הלגיון הערבי של ממלכת ירדן והצבא העיראקי, ומצפון – הצבא הסורי, והצבא הלבנוני אשר נעזר בשרידיו של "צבא ההצלה" שפעל כבר קודם לכן.

עתה נקלעה מדינת ישראל, שרק נוסדה, ל"מלחמה סדירה".

נהוג לחלק כל אחת מהתקופות של המלחמה, לשלבי משנה. התקופה הראשונה מחולקת לשני שלבים ואילו התקופה השנייה מחולקת לשלושה.

ראו נושאים נוספים במלחמת העצמאות:

מלחמת העצמאות -רקע כללי – רקע לפריצת מלחמת העצמאות והשלבים שהובילו לגיבוש תוכנית ד'.

תוכנית ד' – התוכנית שנהגתה בעיצומה של מלחמת העצמאות למעבר ממגננה להתקפה.

מבצע נחשון – רקע ותוצאות – מבצע שתכליתו הייתה לשחרר את ירושלים הנצורה והוביל לפרשת דיר יאסין.

קריסת החברה הפלסטינית במלחמת העצמאות – הסיבות להתפרקות החברה הערבית ועמדת היישוב היהודי.

גורמים ותוצאות של בעיית הפליטים לאחר מלחמת העצמאות – הגורמים שהובילו להיווצרות בעיית הפליטים לאחר מלחמת העצמאות והתוצאות שלה.

מוסדות היישוב היהודי במלחמת העצמאות והכרזת העצמאות – מוסדות ההנהגה של הישוב היהודי במלחמת העצמאות והדיון על הכרזת העצמאות.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון / המאבק להקמת מדינה יהודית

מעניין!:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

סדרת הפילוסופים הגדולים: אריסטו

יכולים לנחש מה חשבו אבות הציונות על שאלת הערבים? מבחר ציטוטים

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

עוד דברים מעניינים: