סיכום: המעמד המשפטי של היהודים בעיר הנוצרית

ראו עמוד ראשי: העיר באירופה הנוצרית והקהילה היהודית בה

עמוד משנה: הקהילה היהודית בעיר הנוצרית

מעמד היהודים נובע מיחס הנצרות אל היהודים–על פי תפיסת הנצרות, מכיוון שהיהודים לא קבלו את משיחיותו של ישו, התנגדו לבשורתו ואף היו אחראים למותו של המשיח מאס האל ביהודים שהפסיקו להיות העם הנבחר והעביר את בחירתו אל הנוצרים שהם מאז "ישראל שברוח", הממשיכים האמיתיים של העם הנבחר.

כעדות לעונשם ע"י האל וכהוכחה לאמת של הנצרות, היהודים צריכים להיות במצב נחות ומושפל. נחיתותם מהווה עדות לאמת של הנצרות.

המעמד המשפטי

בעולם הנוצרי היהודים למעשה חסרי זכויות והגנה מכיוון שאין להם מקום במערכת הפיאודלית שבה המעמד השלישי מוגן ע"י אדונים בדרגות שונות. לכן היהודים זקוקים לחסות של אדון שיגן עליהם ויאפשר להם להתפרנס באמצעות מתן זכויות.

אדון העיר מעוניין בהגעת יהודים לעירו בגלל המיסים הרבים שיכול לגבות מהם תמורת זכויות שונות שייתן להם ובגלל תרומתם החשובה ביותר לכלכלת העיר.

מעמדם של היהודים בערים השונות נקבע באמצעות כתבי זכויות- פריבלגיות, שהוענקו  ע"י אדון העיר ליהודים שבעירו, ומגדירות את הזכויות והחובות של הקהילה שבעיר זו.

עמ' 51- הפריבלגיה של שפייר:

הזכויות: שכונה נפרדת מוקפת חומה להגנתם, שטח לבית קברות, זכות לעסוק בחילופי זהב וכסף, זכות למסחר חופשי בשכונתם, בעיר כולה, וכן סביב הנמל, הגנה על חומות העיר רק בשכונתם, זכות להעסיק נוצרים- מיניקות ופועלים, זכות למכור לנוצרים בשר שחוט שנפסל לאכילת היהודים.

חובות:שכונות המגורים נמסרת ליהודים בתנאי שכל שנה ושנה הם צריכים לשלם מס גבוהה שיועבר לטובת אנשי המנזר של העיר, שותפות בשמירה על העיר.

"עבדי האוצר": בתקופה מאוחרת יותר, עבר מעמד היהודים שינוי בחלק מהערים, והיהודים הפכו להיות "עבדי האוצר", כלומר עבדים של המלך\ חלק מרכוש המלך: המלך מגן על היהודים תמורת מיסים כבדים ומי שפגע ביהודים, כאילו פגע ברכוש המלך.

מעמד זה לעיתים שיפר את מצב היהודים שזכו להגנה וחסות של המלך, אבל לעיתים קרובות יותר הוא פגע במצבם והביא לקיום קשה יותר בגלל תלות היהודים במלך ללא חוזה משפטי שמגדיר את זכויותיהם. כך יהודים נאלצו לעיתים לעזוב את מקום מגוריהם, הוגבל חופש התנועה שלהם (לא יכלו לעזוב עיר כרצונם או לבוא להתגורר בעיר כרצונם) ולעיתים אפילו ניתנו במתנה לשליט אחר (הכוונה למיסים שהם מעלים).

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / ערים וקהילות

עוד דברים מעניינים: