תנאי החיים של היהודים בגטו – סיכום

מספר מאפיינים אפיינו את תנאי החיים של היהודים בגטאות במהלך מלחמת העולם השנייה:

א. צפיפות:

הגטאות הוקמו באזור המוזנח והעני של העיר, בו התנאים הסניטרים גרועים ועל שטח קטן מאד. דוגמא לכך הוא גטו ורשה שהכיל שליש מאוכלוסיית העיר והתפרס רק על 3% משטחה, בשיאו הכיל כמעט חצי מליון יהודים. בחדר היו בין 6-10 נפשות, הרחובות היו הומי אדם והמשטרה היהודית נאלצה להקצות כוח אדם לוויסות התנועה ברחובות.

ב. מחסור במזון:

הגרמנים הקציבו מזון על בסיס גזעי: ארי קיבל 2,000 קלוריות ביום, סלאבי כ-800 קלוריות ביום ויהודי כ-200 קלוריות ביום. גם המזון שקיבלו היהודים היה באיכות ירודה (לא טרי, אוכל שבכל מצב אחר היה נזרק כמו קליפות תפוחי אדמה).
היו מספר פתרונות למחסור במזון:
• הברחות: הברחות מזון ע"י ילדים ויחידים שטיפסו מעל חומות הגטו או הסתננו מפתחי הביוב כדי לספק מזון למשפחותיהם, הברחות ע"י נשים בעלות חזות ארית או באמצעות קבוצות מאורגנות שהשתמשו בעגלות המתים.
• מכירת שאריות הרכוש עבור מזון, אך ככול שעבר הזמן לא נותר בידיהם דבר.
• הפעלת מטבחים ציבוריים בגטאות.
לדוגמא, בגטו ורשה 80% מהמזון היה מוברח. המבריחים נהגו להחליף בגדים בשירותי בית המשפט שהיה ממוקם על הגבול בין שני חלקי העיר: הגטו והחלק הפולני.

ג. מחלות:

בעקבות התנאים הסנטרים הירודים, המחסור במים ובסבון, הצפיפות והקור העז החלו להתפרץ מגיפות שהתפשטו במהירות. עם התקדמות המלחמה גם המחסור בתרופות הלך והחמיר והרופאים בגטאות מצאו עצמם מקבלים החלטות של חיים ומוות.

ד. עבודות כפייה ופירוק התא המשפחתי:

יהודים רבים רצו לצאת לעבוד מפני שהדבר זיכה אותם במנת מזון גדולה יותר ואפשר להם להבריח מזון לתוך הגטו. אחרים נחטפו לעבודות כפייה. גברים רבים מצאו את מותם בעבודות אלו ובניסיון להבריח מזון, ופרנסת המשפחה הוטלה על הנשים והילדים. בעוד הנשים עמדו בתורים ארוכים לקבלת מזון, ילדים ניסו להבריח מזון לגטו. ילדים שהתייתמו משני הוריהם ולא נקלטו בבתי היתומים שהיו מלאים עד אפס מקום שוטטו ברחובות, קיבצו נדבות והבריחו מזון.

ה. מהפך במעמדות:

אנשי רוח, דת, בעלי מקצועות חופשיים ובעלי עסקים מצאו עצמם בין לילה חסרי כל, בעוד שאנשים שחיו עד כה בשולי החברה וידעו להסתדר, מצאו עצמם בראש הפירמידה הכלכלית-חברתית החדשה. אנשים שהיו עבריינים בעלי קשרים עם המאפיה המקומית יכלו להמשיך ולהסתדר, להבריח מזון לגטו ולמכור אותו למרבה במחיר.

ראו גם:

התמודדות היהודים עם החיים בגטו

קשיי הקיום של היהודים בגטאות

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

עוד דברים מעניינים: