סיכום בהיסטוריה: תוכנית באזל

בקונגרס הציוני הראשון התקבלה "תוכנית באזל", שהייתה המצע הרעיוני של התנועה היהודית. המטרה: "הציונות שואפת להקים לעם ישראל בית מולדת בארץ ישראל, מובטח במשפט הכלל". כלומר, הקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל בהכרה ובאישור בין לאומי. בתוכנית באזל אין התייחסות למונח מדינה, והשימוש בצמד המילים "בית מולדת" נעשה ע"מ להקל על המשא ומתן המדיני.

האמצעים להשגת מטרות תוכנית באזל

  1. "פיתוח תכליתי של ארץ ישראל ע"י יישובה ביהודים עובדי אדמה, בעלי מלאכה, ועוסקים במשלחי יד"-  כלומר, ליישב את ארץ ישראל באנשים שעוסקים בחקלאות או בבעלי מלאכה, על מנת להכין תשתית כלכלית ליהודים שיגיעו בעתיד.
  2. "ארגון היהדות כולה וליכודה ע"י מפעלים יעילים, מקומיים וכלכליים, ע"פ חוקי כל ארץ וארץ" –  כלומר, לארגן את היהדות כולה בעולם, ליזום פרויקטים חברתיים וכלכליים שיוכלו לסייע לפעילות התנועה הציונית ולאיסוף כספים.
  3. "הגברת הרגש הלאומי היהודי וההכרה בלאומיות היהודית "-  כלומר, יש צורך להפיץ את הרעיון הציוני בקרב יהודי העולם ולחבר אותם לרעיון הלאומי.
  4. פעולות הכנה לשם קבלת הסכמות של ממשלות הנחוצות כדי להשיג את מטרת הציונות– כלומר פעילות מדינית להשגת הצ'ארטר מהמעצמות החזקות בעולם.

המוסדות והארגונים שהוקמו בתנועה הציונית למימוש מטרות התוכנית

  • התנועה הציונית התארגנה בדרך דמוקרטית כדי להגשים את תוכנית באזל.
  • הוחלט להקים את ההסתדרות הציונית העולמית שתהווה מסגרת לכל האגודות הציוניות ברחבי העולם. כל מי שרוצה להיות חבר בהסתדרות הציונית ישלם "שקל ציוני". חברות זו מקנה לו את הזכות לבחור ולהיבחר כנציגים לקונגרס הציוני.
  • הקונגרס הציוני – המוסד העליון של התנועה הציונית. הקונגרס יתכנס במועדים קבועים, אחת לשנה או שנתיים, ישבו בו נציגים שנבחרו ע"י חברי ההסתדרות הציונית "שוקלי השקל".
  • הועד הפועל הציוני -הועד הפועל הציוני הוא הגוף המבצע של הקונגרס הציוני ותפקידו היה לבצע את החלטות הקונגרס.

דוגמאות למוסדות נוספים במסגרת תוכנית באזל:

1)אוצר ההתיישבות: "אוצר התיישבות היהודים היה הגוף האחראי למימון פעולות התנועה הציונית. חברת הבת שלו "בנק אנגלו-פלסטינה" היתה אחראית לשמירת הכספים.

2)"הקרן הקיימת לישראל": גוף שנוסד במטרה לרכוש אדמות בארץ ישראל כדי למסור אותן להתיישבות יהודית.

3)"המשרד הארץ-ישראלי": זהו היה המשרד אשר ייצג את ההסתדרות הציונית בא"י והיה אחראי על ארגון וביצוע ההתיישבות.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / הלאומיות בישראל ובעמים

קצת להרחיב אופקים:

יכולים לנחש מה חשבו אבות הציונות על שאלת הערבים? מבחר ציטוטים

11 האימפריות הגדולות ביותר בהיסטוריה

אקסיס מונדי וליבו של הממשי: החיפוש האנושי אחר מרכז העולם

עוד דברים מעניינים: