מטרות הסדר החדש בגרמניה והדרכים להגשמתו – סיכום

  1. רעיון הסדר החדש – "ראשית: כבוש! שנית: שלוט! שלישית: נצל!" (היטלר, 1941)

הסדר הכלכלי-תרבותי-פוליטי שביקשו הנאצים לעצב בשטחי שלטונם. הסדר נועד לממש את האידיאולוגיה הנאצית במלואה, תוך בניית עולם התואם את מדרג תורת הגזע הנאצית
o יצירת "סדר עולמי חדש" היא מהפכה כוללת בכל תחומי החיים, רעיון פוליטי, כלכלי, חברתי ותרבותי, ביטול ערכי העולם המערבי (דמוקרטיה, זכויות פרט) והשלטת ערכי האידיאולוגיה הנאצית כדרך חיים.
o הקמת הרייך השלישי בן אלף השנים ויצירת "מרחב מחייה" וניצול המדינות הכבושות– ביטול הסכמי ורסאי המשפילים ושימוש באוצרות הטבע והמשאבים של המדינות הכבושות על מנת להבטיח את נוכחותו של הגזע הארי בראש הגזעים. שם יושלט רעיון הסדר החדש בו הארים האדונים, הסלאבים משרתיהם והיהודים יכחדו. השטחים חולקו למספר סוגים:
1. שטחים מסופחים – מערב פולין, אוסטריה, יצורפו לרייך הגרמני.
2. שטחים כבושים – נמצאים תחת שלטון גרמני ישיר (נורבגיה, צפון צרפת).
3. שטחים כבושים בשלטון עקיף – נשלטים ע"י ממשלות מקומיות אך כפופים לנאצים (דרום צרפת, סלובקיה, דנמרק).
o מיון העמים עפ"י תורת הגזע:
1. הגזע הארי – יוצרי תרבות, חלק מהמדינה הגרמנית. במדינות אלה יתקיים תהליך נאציפיקציה.
2. הגזע הסלאבי (מזרח אירופה) – נושאי תרבות, העמים הנחותים שישרתו את בני הגזע הארי.
3. תת-גזע – היהודים. אין להם זכות קיום בסדר החדש. הורסי תרבות, מייצגי הרוע ויש לחסלם.

א. מטרות הסדר החדש:

ב. הצעדים להגשמת רעיון "הסדר החדש":
1. הגשמת רעיון מרחב המחייה – תחילה כבשה גרמניה את פולין ובהמשך גם חלקים של ברית המועצות. פולין חולקה לשלושה חלקים:
– מערב פולין סופחה לרייך, עשרות אלפי גרמנים הועברו למערב פולין על מנת לשלוט בגזע הסלאבי וליישב את המקום בגרמנים ארים.
– "גנרל גוברמן" – הממשל הכללי – הפולנים והיהודים הועברו לשטח זה באמצעות טרור וגירוש, נאסרו במחנות ריכוז ונשלחו לעבודות כפייה.
– השטח המזרחי של פולין הועבר לשליטת רוסיה עפ"י הסכם ריבנטרופ-מולטוב.
*מדינות מערב אירופה לא היו חלק ממרחב המחייה מפני שהיו נושאי תרבות (סקנדינבים, הולנדים, דנים). שאיפת הנאצים הייתה לשתף איתן פעולה, ולכן המדיניות הנאצית הייתה שונה כלפיהן ומעט נוחה יותר. במדינות אלו בוטל השלטון הדמוקרטי, מתנגדי השלטון הנאצי נרדפו, הוטמעו רעיונות נאצים (כמו גיוס לצבא הגרמני) והוקמו תנועת נוער נאציות. דוגמא אחת היא השלטון הוישי בדרום צרפת ששיתף פעולה עם היטלר בנושא היהודי.
2. ניצול כלכלי – המשך טיפוח מדיניות האריזצה באמצעות העברת מפעלים, ונכסים של פולנים ויהודים לידיים אריות. פסי רכבת, מפעלים, תחנות חשמל וכו' נוצלו עבור צרכי הצבא הגרמני. בנוסף, התבצעה חלוקת מזון על מנת לצמצם את הוצאות הגרמנים ובמקביל להרעיב ולהחליש אוכלוסיות שנחשבו לנחותות.
3. עבודות כפייה – ניצול אנושי – תעשייה, חקלאות, סלילת כבישים ומסילות ברזל. בעקבות הגיוס הנרחב בגרמניה (10 מליון גרמנים) היה מחסור בעובדים במשק, ולכן הועברו כ-7 מליון עובדי כפייה לגרמניה שעבדו בעיקר במחנות עבודה בתנאים קשים.
4. שוד וגזל – מדיניות שיטתית של שוד וגזל במדינות הכבושות תוך החרמת אוצרותיהן והתוצרת החקלאית ושוד מאורגן של אוצרות תרבות ויצירות שהועברו לתחומי הרייך.
5. מבצע "המתת חסד" – אותנזיה – התחיל עוד לפני תחילת המלחמה. רציחתם באופן שיטתי של חולים במחלות תורשתיות וחשוכות מרפא או שהוגדרו כ"סטיות מן הטבע" ונחשבו כבלתי ראויים לחיות עפ"י תורת הגזע. בניהם נרצחו נכים, מפגרים, חולי נפש והומוסקסואלים. על חלקם אף בוצעו ניסויים אכזריים לפני כן. המבצע התקיים עד שנת 1941 בעיקר על אדמת גרמניה ובוטל בעקבות ביקורת ולחץ בעיקר של הכנסייה. אך בפועל, גם לאחר סיומו הומשך הרצח. בהמשך המלחמה הועברו הרוצחים לשטחי פולין וביצעו את "הפיתרון הסופי" במחנות ההשמדה.
6. ביצוע שיטתי של "הפיתרון הסופי" – פתרון הבעיה היהודית ע"י השמדתם המוחלטת.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / גרמניה 1933 – 1939

עוד דברים מעניינים: