סיכומים בהיסטוריה: האידיאולוגיה הנאצית – עליונות המדינה

על פי תפיסתה של האידיאולוגיה הנאצית המדינה הגרמנית צריכה להיות מדינה ארית טהורה. זוהי מדינתו של העם הגרמני (ה"פולק") והיא תושתת על טוהר הגזע וטוהר הדם. התכלית העליונה של המדינה היא לשמור על אחדותו ועל טוהרו של הגזע הארי ולהמשיך לקדמו כיוצר התרבות האנושית. במדינה יחיה רק עם אחד – העם הגרמני ולזרים לא יהיה מקום במדינה. המדינה היא הערך העליון וליחיד אין זכות קיום ללא המדינה. המדינה תשלוט בחייו של היחיד, ותקבע לו מה לעשות לפי צרכיה. אין כל חשיבות ליחיד ולצרכיו, לזכויותיו ולשאיפותיו. היחיד צריך לעשות כל מה שמצווה עליו המדינה, ואף להקריב את חייו למענה, כאשר יידרש לכך. בראש המדינה עומד המנהיג, הפיהרר. צוויו מוחלטים וערעור על החלטותיו או דרכו הוא ערעור על המדינה.

אחדות הגרמנים תבטיח את אחדות המדינה, את חוזקה ואת חוסנה הנדרשים כדי לנצח במלחמת הגזעים. כמו כן, עליונות המדינה תבטיח את החזרת גרמניה אל עבר ההיסטוריה המפוארת שלה – אל הרייך בן אלף השנים – אל האימפריה הגרמנית הגדולה.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / גרמניה 1933 – 1939

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

מהי הזכות הבסיסית ביותר שיש להעניק לכל אדם? הפילוסופית חנה ארנדט על הפרדוקס של זכויות האדם ועל הזכות לקבל זכויות.

עוד דברים מעניינים: