סיכום בהיסטוריה: מבצע ריינהרד

מבצע ריינהרד הוא מבצע של הגרמנים להשמדת 2,284,000 היהודים בתחומי הגנרלגוברנמן. מבצע זה קרוי על שמו של ריינהרד היידריך שנרצח במאי 1942 ע"י מתנקשים צ'כים. את ניהול המבצע הטיל היינריך הימלר על אודיליו גלובוצניק. על מפקדת המבצע הוטלה רשימה של משימות:

  • ריכוזם של היהודים.
  • הקמת המחנות ההשמדה.
  • ביצוע ההשמדה.
  • החרמת דברי הערך בתוך המחנות.

במסגרת המבצע הוקמו שלושה מחנות: בלז'ץ, סוביבור וטרבלינקה. בלז'ץ וסוביבור היו במחוז לובלין שהיה קרוב לגבול הרוסי, רחוק מעין רואים. לרשותו של גלובוצניק הועמד סגל של 450 אנשי SS שהשתתפו במבצע אותנסיה ובנוסף להם גויסו עוד עוזרים שבויי מלחמה סובייטים שהוכשרו לצורך התפקידים הללו. שלושה גורמים קבעו את מיקומם של מחנות ההשמדה והם:

  • הריחוק מהעין.
  • הקרבה למסילות רכבת.
  • הקרבה למזרח כחלק ממערכת הרמייה וההטעיה של הקורבנות.

ראו גם: שלבי ביצוע הפתרון הסופי

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

עוד דברים מעניינים: