סיכום: הקמת צה"ל ופירוק המחתרות

הקמת צה"ל ופירוק המחתרות

הכרזת המדינה ופלישת מדינות ערב חייבו שינויים מידיים ומהותיים בכוחות המגן של הישוב והם נעשו תוך כדי המלחמה. בישיבת הממשלה מיום ה-23 במאי הציע ראש הממשלה  דוד בן גוריון להקים צבא שיקרא "צבא הגנה לישראל". הפקודה להקמת הצבא אושרה ב-26 במאי ופורסמה ב-28 במאי.הקמת צה"ל חייבה 2 תנאים עיקריים- ארגון הלוחמים בחטיבות וגדודים, ופירוק כל המחתרות. בכך הפכה ה"הגנה" לצבא סדיר כפוף למדינה ריבונית.

סעיפיה העיקריים של הפקודה:

  1. מוקם בזה צבא הגנה לישראל, המורכב מחילות יבשה, אוויר  וחיל הים.
  2. במצב חירום יונהג גיוס חובה לצבא הגנה לישראל על כל שורותיו וגיל חייבי הגיוס יהיה כפי שנקבע מטעם הממשלה הזמנית.
  3. כל אדם המשרת בצה"ל חייב להישבע אמונים למדנית ישראל, לחוקתה ולשלטונותיה המוסמכים.
  4. נאסר על הקמתו או גיוסו של כל כוח מזוין מחוץ לצבא ההגנה לישראל.

שר הביטחון הופקד  על ביצוע הפקודה. תהליך הקמת הצבא כצבא יחיד התנהל כשבעה חודשים, מיום קבלת ההחלטה המוסמכת של הממשלה ועד ההשלמה המוחלטת.

בישראל בת השבועיים, שפעלו בה עדיין ארגוני המחתרת האצ"ל והלח"י , לסעיף 4 הייתה משמעות רבה.

הלח"י התפרק מיד עם החלטת הממשלה וחבריו הצטרפו לצבא. ההתחייבות לפירוק האצ"ל נחתמה על ידי ראש האצ"ל, מנחם בגין, ב-1 ביוני 1948 ובה סוכם :

א. חברי האצ"ל יתגייסו לצה"ל בהתאם לצווי הגיוס של ממשלת ישראל וישבעו שבועת אמונים הנהוגה בצה"ל.

ב. הנשק והציוד המלחמתי שבידי האצ"ל יימסרו לצה"ל ולרשות הפיקוד העליון.

ג. מתוך החלטה חופשית ומוצהרת חדלים האצ"ל ומפקדתו לפעול ולהתקיים כחטיבה צבאית בישראל ובתחום ממשלת ישראל.

ד. תיפסקנה פעולות רכישה נפרדות של נשק וציוד מלחמתי על ידי האצ"ל.

ישראל גלילי,עוזרו של שר הביטחון ומנחם בגין סיכמו כי  תהליך הפירוק ימשך חודש ימים ויושלם במשך יוני 1948.

תחילה הצטרף האצ"ל על בסיס גדודי לצה"ל. אחר כך בעקבות פרשת אלטלנה , פורקו גדודי האצ"ל וחייליהם הצטרפו לצבא על בסיס אישי.

ארגון הלח"י התפרק רשמית ב28 במאי , עם מתן פקודה לפירוקו על ידי מפקדו נתן פרידמן ילין, ורוב אנשי הלח"י הלוחמים צורפו לחטיבה 8.

דוד בן גוריון הקפיד על קיום עקרון צבא יחיד ולכן ביטל גופים בעלי אוטונומיה בתוך הצבא , כמו הפלמ"ח שהיה לו מטה נפרד. יגאל אלון טען כי הפלמ"ח עיצב את רוח הקרב של צה"ל וניתן לקיימו בו.

לעומתו, בן גוריון טען כי הפלמ"ח הוא מעין ערבוב של תנועת נוער עם צבא , והאמין כי הפלמ"ח (כגוף עצמאי בתוך צה"ל) לא יוכל לעמוד בפני התקפות מדינות ערב.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון / המאבק להקמת מדינה יהודית

בודהה על כך ששום דבר אינו קבוע

בודהה על איך נוכל להשתחרר מהסבל של חיינו אם רק נצליח להבין ששום דבר הוא לא קבוע ושהכל משתנה ונגמר, כולל אנחנו

עוד דברים מעניינים: