סיכום בהיסטוריה: ארגון השומר

ארגון השומר הוא ארגון הגנה שהוקם בארץ ישראל בראשית המאה ה-20 על ידי אנשי בר-גיורא על מנת לתמוך בפעילות ההתיישבותית בארץ ישראל.

  • ב- 1904-1881 היו חדירות של ערבים והסתננויות אל תוך המושבות. היו תקיפות ופגיעה ברכוש, בעיקר על רקע של סכסוכים על שטחי מרעה או בארות מים ובשל גניבות. מרבית המושבות  היו תלויות בשמירה הערבית, הן מטעמי נוחות והן על מנת למנוע את החרפת הסכסוכים עם כפריי הסביבה. אך המצב הבטחוני היה מעורער. השלטון העותמני היה אדיש ולא נקף אצבע לסייע לבני המושבות והשמירה הערבית לא הייתה יעילה.
  • בשנת 1907 הוקם בסג'רה ארגון שומר עברי בשם "בר-גיורא". מטרתו של ארגון זה הייתה להוכיח כי היהודים יכולים לשמור ולהגן בעצמם על משקיהם. למעשה הייתה מטרת הארגון "לכבוש את השמירה" במושבות. חברי הקבוצה קיבלו על עצמם את השמירה בשפיה ובחוות סג'רה.
  • בשנת 1909 הרחיב הארגון את עצמו, עקב הרחבת עבודות השמירה שקיבל על עצמו, ונוסד ארגון "השומר" כארגון כלל ארצי של שומרים מקצועיים במטרה לכבוש את השמירה בכל המושבות
  • הארגון כלל עשרות רבות של חברים שכולם היו מאומנים. חברי השומר התלבשו באופן שהיה אפייני ללבוש ערביי הסביבה מפני שביקשו להשתלב בסביבה הערבית בה פעלו. כמו כן הם דיברו עברית והתנהגו כערבים.  .
  • בארגון השומר ניתן ביטוי לטיפוס חדש של יהודי: אמיץ לב, שאיננו חושש מסכנות ומוכן לצאת לקרב פנים מול פנים, בקיא באורח החיים של הבדווים, בריא, יעיל, זריז ונאמן לחוקי הארגון.

            אנשי הארגון ניסו לשדר ביטחון עצמי מול הערבים ויחד עם זאת לשמור על כבודם האישי

            והלאומי של הערבים.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / הלאומיות בישראל ובעמים / דפוסי הפעילות של התנועה הציונית

עוד דברים מעניינים: