תורת הגזע כחלק מהאידיאולוגיה הנאצית – סיכום

במרכז האידיאולוגיה הנאצית עמדה תורת הגזע. על פי תורת הגזע, ישנו אי שוויון טבעי בין בני האדם. האנושות מחולקת לגזעים שאינם שווים מטבעם – ישנם גזעים עליונים וגזעים נחותים.

כדי לנסות ולבסס את תורת הגזע באופן מדעי, השתמש היטלר בעיוות תורתו של דארווין שנקרא "דארוויניזם חברתי". כזכור, לפי תורתו המקורית של דארווין, בטבע קיימת מלחמת הישרדות מתמדת בין כל מיני החיות, כשמיני החיות החזקים שורדים והחלשים נכחדים. דארווין לא חילק בתורתו את האנושות לגזעים. ה"דארווניזם החברתי" השאיל את עיקרון מלחמת ההישרדות בטבע לחברה האנושית ואת מיני החיות הפך לגזעים של בני אדם. על פי תפישת עולם זאת, בדיוק כמו בטבע, גם בקרב בני האדם מתנהלת מלחמת הישרדות מתמדת בין הגזעים. סופה של מלחמה זאת יהיה בניצחונם של הגזעים החזקים ובשעבודם והכחדתם של הגזעים הנחותים.

חלוקה לקטגוריות של תורת הגזע

תורת הגזע מחלקת את הגזעים לשלוש קטגוריות: יוצרי תרבות, נשאי תרבות ומחריבי תרבות:

  • יוצרי תרבות – הגזע הארי. בראש כל הגזעים ניצב הגזע הארי אליו משתייכים עמי צפון אירופה. בראש הגזע הארי עומד העם הגרמני. גזע זה הוא הגזע העליון, הגזע ש"יוצר תרבות" ומתחתיו נמצאים כל הגזעים האחרים. לפי היטלר, כל התרבות האנושית, האמנות, המדע והטכנולוגיה הם למעשה פרי יצירתם של הארים. הם שייסדו ופיתחו את התרבות האנושית. לבני הגזע הארי יש תכונות עליונות, הן מבחינה שכלית (אופי), הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גופנית ולכן הם אלה שצריכים לשלוט בכל הגזעים האחרים.
  • נשאי תרבות – הגזע הסלאבי (פולנים, רוסים, צ'כים). עמים נחותים שנועדו לשרת את הגזע העליון. אין הם תורמים לתרבות האנושית, אלא רק מחקים את תרבותם ואת יצירתם של "יוצרי התרבות" ולכן הם צריכים להישלט על ידי הגזע העליון – הגזע הארי.
  • מחריבי תרבותהיהודים. הם אפילו לא גזע, אלא רק תת-גזע. היהודים ממוקמים בתחתית סולם הגזעים. כל תכונותיהם שליליות (טפילים, מגלמים את מהות הרוע) והם חותרים ללא הפסקה להרוס את הסדר הגזעי הטבעי ואת התרבות האנושית כולה. כל דבר שהם נוגעים בו נהרס ומתנוון והם מהווים סכנה לקיום האנושות, ולכן יש להכחידם.

טוהר הגזע

הנאציזם חתר לשמירה על טוהר הגזע. תורת הגזע שמה דגש מיוחד על טוהר הדם. על פי תורת הגזע, הדם הוא האדם. הגזעים הם חלק מתבנית ביולוגית מוגדרת ומתוכננת: תכונות שכליות, רוחניות וגופניות עוברות בתורשה דרך הדם ולא ניתנות לשינוי. לכן הגזע הארי, שהוא הגזע העליון, חייב לשמור על טוהר הדם כדי שלא יזדהם על ידי דמם של גזעים נחותים, כמו היהודים,  שכל מטרתם היא לפגוע בטוהר הדם של הגזע הארי. מיזוג בין דם לדם יוביל לניוון ולהרס של הגזע העליון, ולכן יש לעשות כל מאמץ כדי למנוע מיזוג בין גזעים – כדי שהדם הארי לא יזדהם בדם של גזעים נחותים יותר.

ראו גם: האנטישמיות באידיאולוגיה הנאצית

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / גרמניה 1933 – 1939

עוד דברים מעניינים: