נאציזם, מלחמת העולם השנייה והשואה

לפניכם אסופת סיכומים המרכזת את חומר הלימוד בפרק "נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה" בתוכנית הלימודים לבגרות בהיסטוריה. הסיכומים ערוכים לפי נושאי לימוד השונים כאשר בכל נושא לימוד תמצאו קישור לעמוד סיכום רלוונטי.

 

פרק ראשון – גרמניה הנאצית 1933-1939

עקרונות האידיאולוגיה הנאצית הכוללים את העקרונות הבאים: תורת הגזע, אנטישמיות, מרחב מחייהעקרון המנהיג, עליונות המדינה ושלילת הדמוקרטיה והסוציאליזם.

הגורמים והנסיבות לעליית היטלר והנאצים לשלטון בהם קריסת רפובליקת ויימאר, המשבר הכלכלי של 1929, אי יציבות של הדמוקרטיה בגרמניה וחוסר היכולת של המפלגות הגרמניות האחרות.

המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם ודיקטטורה דרך חוקים, חינוך, תעמולה, כלכלה וטרור.

מדיניות גרמניה הנאצית כלפי יהודי גרמניה 1933-1939 כולל סיבות, יעדים ודרכי הגשמה של המדיניות הנאצית כלפי יהודי כולל חוקי נירנברג וכן דרכי התמודדות של היהודים.

שנת 1938 כשנת מפנה והקצנה בגרמניה – הדרדרות והקצנה במצבם של יהודי גרמניה, ליל הבדולח וסיפוח אוסטריה.

ראו סיכום נוסף אודות גרמניה 1933 עד 1939.

 

פרק שני – גרמניה הנאצית ספטמבר 1939 – יוני 1941

מטרות הסדר החדש בגרמניה והדרכים להגשמתו דרך יישום עקרונות האידיאולוגיה הנאצית.

היהודים בפולין בימי הכיבוש הנאצי עד לתחילת ביצוע הפיתרון הסופי – מדיניות הנאצים כלפי היהודים בפולין ודרכי הגשמתה כולל אגרת הבזק של היידריך, הקמת הגטאות, תנאי החיים של היהודים בגטוקידוש החיים בגטופעילות היודנראט בגטאותארגונים נוספים ליודנראט שפעלו בגטאות.

 

פרק שלישי – 1941-1945

הקשר בין תחילת השמדת היהודים למלחמה בברית המועצות ומבצע ברברוסה

שלבי ביצוע הפתרון הסופי ובתוכם בורות היריהקמת מחנה ההשמדהמבצע ריינהרד וצעדות המוות.

ועידת ואנזה וגיבושו והוצאתו לפועל של הפתרון הסופי

הדילמות של היודנראט בתקופת הפיתרון הסופי והשאלות שעמדו בפני מנהיגי היהודים

דרכי הלחימה של היהודים בזמן הפתרון הסופי ובהן המרידות בגטאות והפרטיזנים היהודים וכן מרד גטו ורשה ונושא לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית 

יחס האוכלוסיה המקומית כלפי היהודים בארצות הכיבוש הנאצי והנושא של חסידי אומות עולם

 

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה

 

לדעת ולחשוב עוד:

חנה ארנדט על מה שהרוע צריך בכדי לשגשג

ניסוי הציות של מילגרם: כך התאפשר הנאציזם וכך הוא אפשרי שוב

מלחמת העולם השנייה כפי שמעולם לא ראיתם אותה

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

כיצד הסגנון שלנו משפיע על המעמד החברתי שלנו ועל סיכויי ההצלחה שלנו בחיים? על הקשר בין מושג ההון התרבותי ו"הביטוס" אצל בורדייה

עוד דברים מעניינים: