היקף מרד בר-כוכבא והאירועים העיקריים בו – סיכום

היקף מרד בר-כוכבא

זמן – מרד בר-כוכבא נמשך כ-3 שנים. המרד החל עם עזיבתו של הקיסר אדריאנוס את האיזור.

איזור המרד – ההיקף הגאוגרפי של המרד היה אזור יהודה. על פי המטבעות ותעודות שהתגלו המרד לא התפשט לגליל, אך ייתכן שלצבאו של בר-כוכבא הצטרפו יהודים מהגליל.

הכנות למרד – ההכנות למרד נמשכו זמן רב. ההכנות כללו: ביצורי הישובים, הכנת כלי נשק מנשקים פגומים של הרומאים, הקמת מחבואים בבתים ובמערות.

מנהיגותו של בר-כוכבא – רבי עקיבא מינה את שמעון בן-כוסבא (בר-כוכבא) למנהיג המרד והכריז עליו כ"מלך המשיח", וכך הוא נתפס בעיני המורדים. רבי עקיבא העניק לו השם על פי הפסוק "דרך כוכב מיעקב" (במדבר כד, 17). לאחר כישלון המרד זכה בר-כוכבא לכינוי בר-כוזיבא מלשון אכזבה, כזב.

האירועים העיקריים של המרד

המרד שפרץ הפתיע את הרומאים. זה היה מרד יזום שבו נלחמו היהודים בצבא הרומאי בשטחים פתוחים ובלוחמת גרילה.

כיבוש ירושלים, ביתר והרודיון – המורדים פשטו על ירושלים והפתיעו את הליגיון הרומאי ששהה בעיר. הם טבחו בחיילים והנותרים ברחו מהעיר. הצלחת המורדים הובילה להצלחה גם במקומות אחרים כמו ביתר והרודיון. על פי הערכות החוקרים ומתוך ניתוח מטבעות שנמצאו מתקופת המרד עולה כי הצלחתו של בר-כוכבא הביאה להכרזתו כנשיא העם היהודי בארץ.

תגובת הרומאים – ההפתעה של המרד היהודי גרמה לקיסר אדריאנוס לשלוח חיל מצב חדש לארץ בראשות המצביא יוליוס סוורוס. הצבא הגדול החל לכבוש יעד אחר יעד. היתרון של גודל הצבא הכריע לטובת הרומאים. היהודים התבצרו בערים השונות והאחרונה ביניהן היתה ביתר.

הקרב על ביתר – ביתר הוכרעה בתום 4 שנות המרד. הרומאים הצליחו לפרוץ לעיר שנחלשה בעקבות המצור עליה. בר-כוכבא נהרג בקרב על העיר. הרומאים טבחו במורדים והמשיכו לרדוף אותם גם כאשר חלק מהמורדים ברח למערות במדבר יהודה.

ישנן שתי גירסאות לגבי מותו של בר-כוכבא –

  1. בר-כוכבא מת כתוצאה של נכישת נחש עם פרוץ הרומאים את חומות ביתר.
  2. כאשר התברר שסופם של המורדים קרב הם רצחו את בר-כוכבא שאיכזב אותם.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / בין ייאוש לבנייה: מירושלים ליבנה

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

מה מניע את הפעולות שלנו, למה אנחנו שואפים לדברים טובים ומהו הטוב הגבוה ביותר שאליו ניתן לשאוף. אריסטו על מה שחשוב בחיים

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

עוד דברים מעניינים: