ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה

כאן תמצאו סיכומים בעבור פרק "ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה והמדיניות כלפי היהודים באזור הכיבוש" לפי תוכנית הלימודים לבגרות בהיסטוריה.

המהלכים הצבאיים העיקריים מפרוץ מלחמת העולם השנייה עד יוני 1941

'הסדר החדש’ באירופה

יהודי פולין

 המדיניות כלפי יהודי פולין לאחר הכיבוש הגרמני:

מדיניות הנאצים כלפי היהודים בארצות הכיבוש (בבנייה)

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

מה מניע את הפעולות שלנו, למה אנחנו שואפים לדברים טובים ומהו הטוב הגבוה ביותר שאליו ניתן לשאוף. אריסטו על מה שחשוב בחיים

עוד דברים מעניינים: