סיכום בהיסטוריה: המרד הגדול – סיבות ותוצאות

המרד הגדול החל ב-66 לספירה, הגורמים לו היו דיכוי השלטון הרומי, סכסוך בין יהודים ולא יהודים, ייאוש ממותו של מלך יהודה ומתחים פנימיים בין הצדוקים לפרושים. לאחר הצלחות ראשוניות של המורדים נשלחו אספסיאנוס ובנו טיטוס לדכא את המרד. המרד נכשל, מנהיגי המרד נהרגו או נלקחו בשבי. הגליל וירושלים חרבו, מאות אלפי יהודים נהרגו ונפלו בשבי, הוגלו, נמכרו לעבדות, ומעל הכל בית המקדש חרב.

הסיבות למרד הגדול: 

א.     סיבות חברתיות וכלכליות: ההתנגדות לשעבוד הכללי לאוצר הרומאי,שהתבטא במיסוי כבד,העושר והשחיתות  של השלטון  הרומאי,הקיטוב החברתי הגובר ביישוב היהודי בשל

מדיניות רומא

ב.     סיבות דתיות: השאיפה לטיהור הארץ מעבודה זרה ומטומאת נכרים,התפיסה המשיחית – האמונה בגאולה הקרובה ובקצה הקרוב של "מלכות הרשעה" (רומא) ,פגיעת הרומאים בסדרי הדת ובחוקי התורה.

ג.      סיבות מדיניות ולאומיות: ההתנגדות לעצם הכיבוש הרומאי,השאיפה לחירות מדינית,ההתרפקות הלאומית על הזוהר המדיני של ימי החשמונאים,יחסי איבה עם האוכלוסייה הנכרית בארץ ישראל בעלת בריתם של הרומאים,העריצות ושלטון הדיכוי של הנציבים,הקצנת הקנאות היהודית.

ראו גם: העמדות השונות בויכוח על היציאה למלחמה ברומאים, הסיבות לניצחון הרומאים במרד הגדול

תוצאות המרד הגדול וחורבן בית המקדש:

חורבן ירושלים והמקדש:

עם החורבן נפסקה בו עבודת הקורבנות והטקסים, בוטלה העלייה לרגל, נעלמה ההנהגה של העם, החלה פגיעה בתחומי המשפט, החורבן יצר מבוכה ובלבול בקרב היהודים.

שינוי במעמד המשפטי:

במקום הנציבים מינו ליהודים נציבים מן המעמד הסנאטורי ודרגתם הייתה פרייטור, וכתוצאה מכך התבטלה האוטונומיה המשפטית של היהודים. ליהודים נשללו זכויות חוקיות וכו'.

הטלת מס מיוחד:

קנס בגובה שתי דרכמות הוטל על כך יהודי האימפריה הרומית, הנושאים אף הם באחריות המרד ולמען יראו וייראו. כספי המס שנאספו מהיהודים הוקדשו למקום יופיטר הקפיטול וני שברומא ושימש אמצעי משפיל ופוגע ברגשות היהודים ובאמונתם. מסים נוספים שהוטלו על היהודים: מס הגולגולת ומס הקרקע.

אובדן אנשים ונזקים כלכליים:

יהודים נהרגו ונמכרו לעבדות, ערים וכפרים נפגעו ושדות נשרפו ע"י הרומאים. הפגיעה הכלכלית ביהודה הייתה רבה, בשל חניית הצבא הרומי ובשל קולוניות צבאיות שקמו ביהודה.

תופעות פרישות:

האבל הכבד שירד על ירושלים ויהודה הביא צמיחה של תופעת התנזרות בקרב העם היהודי. יהודים ראו בנצרות מימוש הגאולה, אם כי הוסיפו לקיים מצוות ודחו את תרבות הגויים.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש

עוד דברים מעניינים: