ועידת ואנזה – סיכום

רקע לועידת ואנזה

עם תחילת מבצע ברברוסה, כחצי שנה לפני כינוס הועידה, החל בפועל תהליך ההשמדה ההמונית של יהודי אירופה (בורות ירי).
ב-20 בינאור 1942, כונסה הועידה בוילת ואנזה, סמוך לאגם ואנזה בברלין. מדובר בפגישת עבודה שערכה כשעתיים, ומהותה הייתה הארגון הטכני לרצח. משתתפי ועידת ואנזה ידעו על הרצח בשטחים הכבושים ובמחנה ההשמדה חלמנו. מטרתה הייתה לגייס את כל המשטר והמערכת השלטונית לביצוע הפיתרון הסופי ולתאם בין הרשויות השונות שלוקחות בו חלק. מיד אחריה החלה המכונה המשומנת של הרצח לפעול.

המשתתפים בועידת ואנזה – סה"כ 15 איש:

• נציגי S.S, הגסטאפו והמשטרה (אדולף אייכמן – כתב את פרוטוקול הועדה ושימש כראש המחלקה היהודית בגסטאפו).
• נציגי הגנרל גוברמן.
• נציגי משרדים רלוונטים: משרד הפנים, משרד המשפטים, המשרד לענייני גזע, המשרד לשטחים כבושים במזרח.

מדוע כינס היידריך את הועידה:

1. חשיבות הפיתרון הסופי והתיאום בביצועו – מבצע מקיף הכולל את כל הזרועות ברייך. זוהי משימתו המרכזית של הרייך, ועל כולם לפעול בתיאום מלא על מנת לממש מטרה זו.
2. כל יהודי אירופה – היידריך הדגיש כי הרצח עתיד להתפשט לכל אירופה ללא כל מגבלה גיאוגרפית, זאת עפ"י הוראה של היטלר.
3. הכרה בהיידריך כמוציא לפועל של השמדת יהודי אירופה על פי הוראותו של היטלר.
4. ביצוע הפיתרון הסופי בידי ה-S.S – בכל מקרה של אי הבנות או חילוקי דעות, ה-S.S יהיה זה שיכריע, והסמכות לכך ניתנה לו ע"י היטלר.

הנושאים שנידונו בועידה:

1. סקירה על מצב היהודים והמדיניות כלפיהם עד למועד כינוס הועידה, ותיאור המצב בעקבות מבצע ברברוסה.
2. הצגת טבלת סטטיסטיקה על מספר היהודים באירופה שיכללו בפיתרון הסופי (200 יהודי אלבניה).
3. תיאום בין כל זרועות המנהל שלוקחות חלק בהיבטים השונים בביצוע הפיתרון הסופי, שיובל ע"י הימלר, מפקד ה-S.S. (תיאום הביצוע, התקציב, הובלה, בנייה וכו').
4. גורלם של צאצאי נישואי התערובת – מישלינגה (לא הגיעו להחלטה בנושא זה והחליטו לדון בו בהמשך).
5. המלצה לביצוע הפיתרון הסופי בשטחי הגנרל-גוברמן, שבהמשך נקרא מבצע ריינהרד.

חשיבות ועידת ואנזה:

1. טוטאליות – השמדת כל יהודי אירופה, בסך הכל 11 מליון יהודים. מ-5 מליון יהודית בברית המועצות ועד ל-200 יהודי אלבניה.
2. גלובליות – רצח העם לא התרחש במקום אחד, כי אם בצורה כלל אירופאית בה הובלו יהודים מכל קצבות היבשת למחנות ההשמדה.
3. מרכזיות – גיוס כל המערכות ברייך הגרמני למשימה המרכזית המבטאת את האידיאולוגיה של המשטר.
4. הסיבה לרצח – האשמה אידיאולוגית – הוצאו להורג רק משום היותם יהודים.
5. המושג "הפיתרון הסופי" – משמעותו היא כי הסוף המוחלט של היהודים הוא הפיתרון לכל הבעיות האחרות והתנאי המרכזי למימוש הסדר החדש.

סיכום מורחב: מטרותיה וחשיבותה של ועידת ואנזה

הסיכום אודות ועידת ואנזה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בהיסטוריה ב, פרק נאציזם מלחמת העולם השנייה והשואה

אמנות האהבה של אריך פרום

האם אהבה היא לא רגש אלא בכלל מיומנות שאפשר לרכוש וצריך לתרגל? ספר המופת "אמנות האהבה" של אריך פרום מסביר איך לאהוב אחרים ואת עצמנו.

עוד דברים מעניינים: