ג'ון לוק על גבולות הכוח וחירות התודעה

הפילוסוף האנגלי ג'ון לוק (1632-1704) הוא המקור לרבות מאבני היסוד של הדמוקרטיה הליברלית של ימינו, כמו למשל עקרון הסובלנות, הזכות לחיים ולחירות וזכויות אדם בכלל. אחת מההשפעות הפילוסופיות המרכזיות של לוק על הדמוקרטיה של ימינו מתבטאת בעקרון הגבלת השלטון וההתנגדות הנחרצת שלו למחשבה שכל הכוח המדיני יכול וצריך להיות מרוכז במקום אחד.

לוק שפעל באנגליה של המאה ה-17 טען בתוקף כי אלוהים אינו מקנה למלכים את זכותם לשלוט. תחת זאת הוא הציע כי זוהי המחויבות של השליטים לחברה שעומדת ביסוד הלגיטימציה שלהם להוביל אותה. לוק האמין כי ב"מצב הטבעי" יש לבני אדם זכויות ראשונית על עצמם ועל פעולותיהם, המהווה את הבסיס לזכויות טבעיות. הוא כמו כן האמין כי בני אדם יוצרים חוזה זה עם זה היוצר את המוסדות הפוליטיים שלנו (רעיון האמנה החברתית).

גבולות הכוח וחירות התודעה

לוק האמין כי הבסיס לחברה צודקת הוא חירות הפרט, ועל כן על השלטון לייצג את טובת הציבור אך מבלי לפגוע בזכויות החירות של יחידים. בעבור לוק לממשלה אין כל זכות להתערב בענייניהם הפרטים של יחידים. באופן עמוק יותר, הוא מגן בתוקף על זכותם של יחידים לחשוב בעבור עצמם ולשמור על עצמאות רעיונית והגיון ככוח מנחה של בחירותיהם בחייהם. בעבור לוק המקום בו אנו ממשים את מהותו הוא ביכולת שלנו לחשוב ולנהוג בהיגיון. כל מי שמנסה לקחת מאיתנו את החירות הזו בכל דרך (בורות, תעמולה, שקרים, אמונות טפלות, מסורות חסרות הצדקה ועוד) פוגע בזכותנו להיות מי שאנחנו. עקרון הגבלת השלטון הוא לפיכך לא רק דרך לשמור על תפקודה התקין של הדמוקרטיה, אלא עיקרון שמבטיח את החירות של השותפים בה.

השפעתו של לוק

לג'ון לוק יש השפעה ישירה על הכרזת העצמאות האמריקאית משנת 1776, הכרזה שלוקחת את טענותיו הרדיקליות בזמנן ומציגה אותן כ"אמיתות מובנות מאליהן". אמיתות אלו הן שכל בני האדם נבראו שווים ושלכולם יש זכויות בלתי-ניתנת לשלילה כמו החיים, החירות והרדיפה אחר האושר. רעיונותיו של לוק מהדהדים גם בהצהרה האו"ם בדבר זכויות האדם משנת 1948. המבנה של כל הדמוקרטיות המערביות כיום כולל צורה כזו או אחרת של הגבלת שלטון והפרדת רשויות, כפי שהציעה הפילוסופיה של לוק.

לדעת עוד:

ג'ון לוק על זכויות טבעיות

מה אומר (ומה לא אומר) עקרון שלטון העם בדמוקרטיה

עוול בכל מקום הוא איום לצדק בכל מקום: 11 ציטוטים על זכויות אדם

עוד דברים מעניינים: