דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובארץ-ישראל

פעולותיהם של הציונים בארץ ישראל עד מלחמת העולם הראשונה – סיכומים

  • העלייה לארץ ישראל עד ראשית מלחמת העולם הראשונה: הסיבות לזרם העלייה, קשיי העולים עם הגיעם ארצה).
  • הקמת צורות התיישבות חדשות בעליה הראשונה והשנייה (מושבה וקבוצה) במסגרת היישוב היהודי בארץ ישראל, הקמת העיר העברית – תל אביב. במסגרת נושא זה יש להכיר את מפת ההתיישבות בארץ ישראל בתקופה שעד מלחמת העולם הראשונה.
  • הקמת מסגרות חברתיות-פוליטיות חדשות בארץ ישראל. (למשל: ארגוני האיכרים במושבות, מפלגות הפועלים ומקומן בחיי חבריהן; יש להכיר את עצם הרעיון של הקמת מפלגות אך לא את המצעים של המפלגות עצמן).
  • הקמת מסגרות ביטחוניות חדשות במסגרת היישוב העברי. (ארגון השומר כארגון המשלב את רעיון “כיבוש העבודה” ברעיון “כיבוש השמירה” ומגלם את דימויי היהודי החדש שהתגבש במסגרת התנועה הציונית).
  • המאבק והבנייה של חינוך יהודי עברי בארץ ישראל (הנושא של “מלחמת השפות“, עיתונות עברית, כיבוש השפה העברית פעילותו של אליעזר בן יהודה להחייאת השפה העברית, הקמת הסתדרות המורים ומסגרות חינוכיות עבריות).
  • אישים וארגונים שסייעו לפעילות הציונית בעשורים הראשונים של המאה ה-20.. (שיטת האפוטרופסות‘ והביקורת עליה (העזרה הכלכלית והלוגיסטית שהגיש הברון רוטשילד למושבות), פעילותו של ד”ר ארתור רופין והמשרד הארץ ישראלי למען היישוב היהודי בארץ ישראל).

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / הלאומיות בישראל ובעמים

עוד דברים מעניינים: