הקמת הגטאות – סיכום קצר

גטו הינו מונח שמקורו בוונציה שבאיטליה ומתייחס לשכונה יהודית נפרדת וסגורה שהוקמה לראשונה בשנת 1516. גם באיגרת הבזק של היידריך וגם הנס פרנק לא נתנו הוראה מפורשת על הקמת גטאות. הגטאות הראשונים הוקמו בסוף שנת 1939, אך רובם הוקמו בין השנים 1940-1941.
תוך חודש מצאו עצמם היהודים מפוצלים בין מסגרות שלטון שונות כשלכל שלטון הייתה מדיניות שונה כלפיהם – החלק שסופח לברית המועצות, האזור שנועד להיות מסופח לרייך לאחר המלחמה ואזור הכיבוש, ה'גנרל גוברנמן'.
• התירוצים – המטרות המוצהרות של הנאצים להקמת הגטאות:
א. מניעת בזבוז מצרכי מזון.
ב. היהודים התנהגו בתוקפנות לצבא הגרמני.
ג. מניעת פגיעת היהודים בכלכלת המדינה בימי המלחמה (למרות שכלל לא הייתה להם השפעה עלייה).
ד. מניעת הפצת מחלות ומגיפות ע"י היהודים (למעשה הצפיפות בגטו גרמה למחלות ולמגיפות להתפשט).

 • המטרות האמתיות להקמת הגטאות: (ראו הסיבות להקמת הגטאות)
  מימוש האידיאולוגיה הנאצית לפיה יש להוקיע את היהודים מהחברה הגרמנית.
  א. בידוד היהודים מסביבתם וריכוזם לשם פיקוח עליהם ביתר קלות.
  ב. ניתוק הקשר בין הקהילות היהודיות השונות.
  ג. נישול היהודים מרכושם ע"י הגברת האריזציה.
  ד. שימוש ביהודים ככוח עבודה.
  ה. הפיכת היהודים לתת אדם ולאבד צלם אנוש, תוך הכחדתם בתנאי המצוקה בגטו.
 • השפעת הקמת הגטאות על האוכלוסייה:
  • ראו גם: קשיי הקיום של היהודים בגטאות
 • האוכלוסיה המקומית: הגטו יצא מובלעת בעיר שנאסרה הכניסה אליה וגרם לפינוי התושבים הלא יהודים מבתיהם, והיה על המקומיים ליצור תחבורה עקיפה. שני אלה הגבירו את הכעס של האוכלוסיה הלא יהודית על האוכלוסיה היהודית.
  • האוכלוסיה היהודית: המעבר לגטאות היה כרוך בסבל, צער ופחד בעקבות הניתוק ממסגרת החיים. הם לא ידעו כמה זמן ישארו בגטו, היכן הוא נמצא, והושפעו משמעוות את חוסר הוודאות. למרות זאת, היו יהודים שקיוו שהגטו יהווה מקום מוגן מפני הנאצים והאוכלוסייה המקומית העוינת.
 • האחריות על הפיקוח על הגטאות:
  א. פלוגות S.S של השלטון הנאצי – שמירה על הגטו מבחוץ באמצעות סיורים מסביב לגדר על מנת לבודד את הגטו מהאוכלוסיה, תוך פיקוח ומתן הוראות ליודנרט.
  ב. המשטרה הפולנית – לרוב פעלה בגטאות הגדולים והייתה אחראית על הכניסה והיציאה מהגטו ועל בידודו.
  ג. המשטרה היהודית – זרוע של היודנראט ותפקידה היה לסייע למשטרה הגרמנית ולמשטרה הפולנית בפיקוח על הגטו מבפנים. אנשי המשטרה היהודית נהנו מזכויות יתר, שכללו מזון, ביגוד ופטור מעבודות כפייה, אך נתפסו כמשתפי פעולה עם השלטון הנאצי. שוטרים שלא הצליחו לבצע את תפקידם הוענשו לרוב בעונש מוות. תפקידיהם בגטו:
  – אחראים על שמירת הסדר, השקט ועל ציותם של היהודים לגרמנים.
  – איסוף והחרמת חפצים וחלוקת קנסות.
  – תפיסת אנשים והעברתם לעבודות כפייה.
  מפני שלא הייתה הוראה מפורשת להקמת הגטאות, הם לא הוקמו באותו הזמן ולא הייתה אחידות באופן סגירתם וברמת השמירה עליהם. הגטאות הגדולים הוקפו בחומות אבן, עץ או טייל, בעוד גטאות קטנים כלל לא סומנו או הוקפו. לדוגמא:
  • גטו לודז' – היה סגור וכל כניסה ויציאה ממנו הותנתה באישור הגרמנים.
  • גטו ורשה – מנה בשיאו כ-500 אלף יהודים והיה מוקף חומה שלאורכה ניצבו שומרים גרמנים ופולנים במטרה למנוע בריחות והברחות. אך למעשה, היו יהודים שהורשו לצאת מהגטו ולפולנים לא מעטים היה אישור להכנס אליו.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

סוגי מנהיגות נפוצים

שבעה סוגי מנהיגות נפוצים על פי המחקר בתחומי הסוציולוגיה הארגונית וניהול עסקי.

עוד דברים מעניינים: