פירוט גזרות אנטיוכוס

כשנה אחת אחרי פעולות הדיכוי של אפולוניוס, בדצמבר 167 לפה"ס, התפרסמה פקודת אנטיוכוס (גזרות אנטיוכוס)  אשר הטילה  על היהודים את הגזירות הבאות.

  • בית המקדש נקרא על שמו של זויווס האולימפי.
  • שמירת שבת וברית מילה נאסרו.
  • היהודים חויבו לחוג את ימי ההולדת של המלך מידי חודש בחודשו וגם להשתתף בתהלוכות חג לכבוד דיוניסוס.
  • הוטל איסור על הקרבת קורבנות במקדש ואיסור על שמירת שבת, חגים וברית מילה.
  • העמדת במות ומזבחות להקריב עליהם חזירים וחיות אחרות.
  • קורבן התמיד הושבת, ועל המזבח בבית המקדש הוקם "השיקוץ המשומם". זה היה פולחן האל הסורי בעל שמין, שקיבל את שמו של האל היווני "זיווס האלימפי".
  • ספרי תורה נשרפו.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / המפגש בין החברה ביהודה ובין ההלניזם

חמש תיאוריות מנהיגות קלאסיות

חמש תיאוריות קלאסיות שמנסות להסביר מהי מנהיגות ומה הופך אדם למנהיג. האם מנהיגות היא תכונה מיוחדת, הקשר מסוים, תלות או עניין של כוח?

עוד דברים מעניינים: