פירוט גזרות אנטיוכוס

כשנה אחת אחרי פעולות הדיכוי של אפולוניוס, בדצמבר 167 לפה"ס, התפרסמה פקודת אנטיוכוס (גזרות אנטיוכוס)  אשר הטילה  על היהודים את הגזירות הבאות.

  • בית המקדש נקרא על שמו של זויווס האולימפי.
  • שמירת שבת וברית מילה נאסרו.
  • היהודים חויבו לחוג את ימי ההולדת של המלך מידי חודש בחודשו וגם להשתתף בתהלוכות חג לכבוד דיוניסוס.
  • הוטל איסור על הקרבת קורבנות במקדש ואיסור על שמירת שבת, חגים וברית מילה.
  • העמדת במות ומזבחות להקריב עליהם חזירים וחיות אחרות.
  • קורבן התמיד הושבת, ועל המזבח בבית המקדש הוקם "השיקוץ המשומם". זה היה פולחן האל הסורי בעל שמין, שקיבל את שמו של האל היווני "זיווס האלימפי".
  • ספרי תורה נשרפו.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / המפגש בין החברה ביהודה ובין ההלניזם

עוד דברים מעניינים: