בגרות בהיסטוריה: תולדות ישראל והעמים בין שתי מלחמות העולם

סוגי מנהיגות נפוצים

שבעה סוגי מנהיגות נפוצים על פי המחקר בתחומי הסוציולוגיה הארגונית וניהול עסקי.

עוד דברים מעניינים: