בגרות בהיסטוריה: תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה

להלן תמצאו את מיקוד חומר הלימוד לבחינת הבגרות בהיסטוריה א בפרק של מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה. במסגרת מיקוד חומר הלימוד תמצאו קישורים לסיכומים בנושאים השונים הנכללים בחלק זה של בחינת הבגרות. חומר הלימוד שלפניכם מתאים למיקוד של הבגרות בהיסטוריה א – קיץ תשע”ד 2014 או מיקוד לבגרות בהיסטוריה א’ – חורף תשע”ה 2015. הסיכומים באתר הם חלק ממאגר הבגרות בהיסטוריה באתר. תוכלו למצוא עוד עמודי סיכום לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה א' בקישורים שלעיל.

א.  הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה-19

א-1.  הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה- 19 – מאפייני תופעת הלאומיות

א-2. הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19 – הגורמים העומדים ברקע עליית הלאומיות

א-3. המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19

א-4. דפוסי הגשמה של תנועה לאומית מדגימה אחת מאחת מארצות אירופה

א-1.הלאומיות המודרנית באירופה במאה ה-19

 1. כיצד נוצר הקשר בין בני אותו לאום? (שפה, עבר משותף, מנהגים ומסורות, סמלים, מוצא משותף, זיקה למולדת, השאיפה של בני הלאום למדינה עצמאית).
 2. מה היו השינויים שהביאה עימה תופעת הלאומיות המודרנית באירופה של המאה ה-19?

א.     חיזוק מסגרות השתייכות ויצירת מוקדי זהות חדשים לבני האדם במסגרת הלאומיות.

ב.      התגבשותן ועלייתן של מסגרות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות לאומיות שטיפחו וחיזקו את סימני הלאומיות ונאבקו ליצירת מסגרת מדינית עצמאית בעבור בני אותו לאום.

ג.      שינויים גיאו-פוליטיים במפה המדינית של אירופה. (השוואה בין מפת אירופה בשנת 1815 למפה בשנת 1920).

א-2. הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19

 1. השפעת עקרונות תנועת ההשכלה על עליית הלאומיות דרך שינויים בתפיסת הידע, הכרה בשוויון זכויות והרצון בקידמה.
 2. השפעת תופעת החילון, שהלכה והתרחבה, על תופעת הלאומיות דרך שבירת מרכזיותה של הדת בארגון החיים החברתיים.
 3. השפעתה של התנועה הרומנטית על עליית הלאומיות המודרנית במאה ה-19 (מקומו של הרגש והדימיון, הרצון לחזור אל העבר בצד רצון בייחודיות, הדגש על העממיות)
 4. השפעת אירועים מדיניים פוליטיים בשלהי המאה ה-18 וראשית המאה ה-19 על ההתפתחות של תנועות לאומיות באירופה במאה ה-19 (השלכות המהפכה האמריקאית, השפעת המהפכה הצרפתית ותקופת שלטונו של נפוליאון בצרפת).
 5. השפעת תהליכי המהפכה התעשייתית ותהליכי העיור על יצירת עולם חדש ומנוכר בעבור אנשים. כיצד הייתה הלאומיות תשובה למציאות החדשה הזו?)
 6. תמורות חברתיות וכלכליות בתחומי התקשורת, תחבורה, תרבות וחינוך על חייהם ותפיסותיהם של בני אדם והקשר שלהם להפצת הלאומיות

א-3. המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו במאה ה-19 באירופה

 1. המאפיינים המעמדיים, מקור הסמכות והאמונה בצורך והיכולת לשינוי פוליטי של מנהיגי התנועות הלאומיות ותומכיהם באירופה במאה ה-19.
 2. תחומי הפעולה של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19. כמו בנייה תודעה לאומית ופעולה לשם הקמת מדינות לאום עצמאיות.
 3. שלבים בהתפתחות של הפעילות הלאומית באירופה במאה ה-19. השפעתם של אנשי רוח על בניית הזהות הלאומית, פעילות תרבותית המפיצה את הלאומיות, פעילות דיפלומטית ותופעות כמו אביב העמים“ באירופה.
 4. הגורמים המסייעים והגורמים המעכבים למימוש יעדי התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19. (אופי השלטון, היקף המודרניזציה בתחומים שונים, כוחה של הכנסייה, מידת הפיצול החברתי, המדיני והתרבותי).

א-4. תנועה לאומית מדגימה באחת מהארצות: איטליהגרמניהיוון, פולין

 1. המצב המדיני, חברתי-כלכלי בארץ שנבחרה לפני תחילת המאבק הלאומי, גבולות ואופי השלטון של המדינה.
 2. מטרת המאבק הלאומי והכוחות הפעילים שהניעו אותו.
 3. השלבים המרכזיים במאבק של התנועה הלאומית.
 4. דרכי הפעולה במסגרת המאבק הלאומי
 5. הגורמים שסייעו והגורמים שעיכבו את המאבק הלאומי ואופן השפעתם.
 6. תוצאות המאבק הלאומי עד שלהי המאה ה-19.
 7. קווי הדמיון והשוני בין המאבק הלאומי בארץ שנבחרה לבין דפוסי הפעולה ושלבי המאבק של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19

סיכומים ומיקוד של פרקי לימוד נוספים של הבגרות בהיסטוריה א' חורף תשע"ה 2015:

יהודה בתקופה הפרסית

ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש

 בין ייאוש לבניה: מירושלים ליבנה

התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים

השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה לבין תנועות לאומיות

דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובארץ-ישראל

קהילות מדומיינות: האם הלאומיות קיימת רק בראש שלנו?

13 ציטוטים על לאומיות

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

בודהה על כך ששום דבר אינו קבוע

בודהה על איך נוכל להשתחרר מהסבל של חיינו אם רק נצליח להבין ששום דבר הוא לא קבוע ושהכל משתנה ונגמר, כולל אנחנו

16 ציטוטים חזקים על שינוי

מהו שינוי? איך משתנים או איך מתמודדים עם שינוי בלתי נמנע? כמה ציטוטים מעוררי השראה ומחשבה על שינוי

עוד דברים מעניינים: