בגרות בהיסטוריה ב' קיץ 2016 – סיכומים ומידע

עמוד זה אינו מעודכן! לסיכומים מעודכנים לבגרות בהיסטוריה בשנה"ל הנוכחית

שלום ללומדים לקראת הבגרות בהיסטוריה חלק ב,

כאן תמצאו ריכוז של חומר ומידע לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה ב' במועד קיץ 2016 תשע"ו. החומר למבחן להלן והסיכומים מותאמים למידע המתפרסם על ידי משרד החינוך. כאן תמצאו את פירוט כל חומר הלימוד הנדרש לבחינת הבגרות יחד עם קישורים לעמודי סיכום של החומר. מידע נוסף תוכלו למצוא בעמוד הבגרות בהיסטוריה שלנו או בעמוד סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב'. לחומר הלימוד וסיכומים במקצועות אחרים תוכלו לפנות לעמוד בגרות קיץ 2016 באתר או לעמוד מיקוד הבגרות.אם אתם נבחנים בחלק א' של בחינת הבגרות ראו בגרות בהיסטוריה א' קיץ 2016.

מועד בחינת הבגרות בהיסטוריה ב'

בחינת הבגרות בהיסטוריה ב' במועד קיץ 2016 תערך בתאריך 23.6.16 (שימו לב, תאריך זה מבוסס על טיוטת לוח הבגרויות של משרד החינוך, מומלץ להתעדכן כאן בתאריך סופי)

סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב'

יחידה 3: נאציזם, אנטישמיות מלחמת העולם והשואה

 1. מיעוטים באירופה בין שתי מלחמות עולם: המיעוט היהודי במדינות אירופה, באגן הים התיכון ובארצות האסלאם
 • התפרקות האימפריות הרב לאומיות והקמת מדינות לאומיות חדשות באירופה: שאלת המיעוטים בהסכמי השלום ורעיון ההגדרה העצמית, חוזי המיעוטים, אוטונומיה תרבותית
 • המיעוט היהודי באירופה בין שתי מלחמות העולם: השינויים שחלו במעמד החוקי-משפטי ובעיסוקים הכלכליים של היהודים. ביטויים של אוטונומיה תרבותית ודפוסי פעילות לאומית. האנטישמיות וביטוייה במדינות אירופה לנוכח התחזקות הגישות הלאומניות (תהליכים ומתן דוגמאות ממדינות שונות)
 • המיעוט היהודי בארצות אגן הים התיכון ובארצות האסלאם, השפעת השלטון הקולוניאלי על חייהם של היהודים בתחומים האלה: מעמד חוקי ומשפטי, כלכלה, חינוך ותרבות, דמוגרפיה. הפעילות הציונית, הגורמים והביטויים לשינוי ביחס החברה המוסלמית והאליטות הקולוניאליות כלפי היהודים (תהליכים ומתן דוגמאות מארצות שונות).

 

פרקי העמקה ובחירה

 

 1. פרק המבוא: המשטר הטוטליטרי

הכרת המאפיינים של המשטר הטוטליטרי בעזרת דוגמאות מברית המועצות הסטליניסטית או באיטליה הפשיסטית

 1. נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה

חלק ראשון: גרמניה 1933-1939

חלק שני: ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה (יוני 1941) והמדיניות כלפי היהודים באזורי הכיבוש

 1. המדיניות כלפי היהודים בפולין עד לריכוזם בגטאות

מטרות מוצהרות בהקמת הגטאות והסברים להקמתם, דרך ניהול הגטו ודרכי הפיקוח עליו. התפקידים שהוטלו על היודנרטים ודרכי מימושם

 1. תנאי החיים בגטו והשפעתם על הפרט, על המשפחה ועל החברה היהודית. דרכי ההתמודדות של היהודים בגטאות: הישרדות, 'קידוש החיים', ארגונים שפעלו בגטו, תנועות הנוער – מאפייני פעילותן
 • מדיניות הנאצים כלפי היהודים בארצות הכבושות במערב, במרכז ובדרום אירופה – מדיניות כללית, הסבר הגרומים שהשפיעו על עוצמם ביצוע המדיניות כלפי היהודים בארצות אלה – הדגמה מארץ אחת.

 

חלק שלישי: המלחמה העולמית והפתרון הסופי מקיץ 1941 עד לכניעת גרמניה ויפן בשנת 1945

 1. המרד בגטאות – מי היו המורדים, מטרות המרד, קשיי ההתארגנות, לבטים ודילמות של המורדים, ייחודו של המרד בגטו ורשה לעומת מרידות בגטאות אחרים
 2. המרידות במחנות ההשמדה
 3. הלחימה של הפרטיזנים היהודים – הלבטים אם ומתי לצאת מהגטו, הקשיים בהצטרפות לפרטיזנים ומאפייני הלחימה
 4. לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית 
 1. 'הרוב הדומם', משתפי פעולה, המעטים שהסתכנו בניסיונם להציל יהודים
 2. חסידי אומות עולם – הגדרת התואר, מניעים, דפוסי עזרה והצלה
 3. יהודים שהצילו יהודים
 4. ניסיונות הצלה – דנמרק, בולגריה, הונגריה – משא ומתן על 'סחורה תמורת דם'
 • עמדת ממשלות בעולם החופשי והיישוב היהודי בא"י בשאלת העזרה ליהודים בזמן ביצוע 'הפתרון הסופי':
 1. עמדת ארה"ב ובריטניה בשאלת הצלת יהודים בתקופת ביצוע 'הפתרון הסופי'
 2. עמדת הצלב האדום בשאלה העזרה ליהודים
 3. עמדת הכנסייה הקתולית בשאלת העזרה ליהודים
 4. פעולות עזרה וניסיונות הצלה מצד היישוב היהודי בא"י למען יהודי אירופה
 • המפנה במלחמת העולם השנייה והאצת ביצוע 'הפתרון הסופי'
 1. קרבות המפנה במלחמה: מידווי, אל-עלמיין וסטלינגרד
 2. העמדת השונות בשאלת פתיחת החזית השנייה
 3. 'מבצע לפיד', הפלישה לנורמדי והתקדמות בנות הברית עד ברלין
 4. החשת ביצוע 'הפתרון הסופי' – יהדות הונגריה, צעדות המוות
 • סיום המלחמה והעם היהודי לאחר השואה:
 1. כניעת גרמניה ויפן (המניעים להטלת פצצות האטום ומשמעות צעד זה)
 2. פליטים ועקורים – השיבה – לאן?
 3. שארית הפליטה, 'פוגרום קילצה', 'תנועת הבריחה', 'מחנות העקורים', ניסיונות שיקום והמדיניות הציונית בנודע לשארית הפליטה
 4. הקמת האו"ם, משפטי נירנברג

יחידה 4: בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

סיכום מרוכז של החומר בפרק: בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

פרק המבוא – בנין הבית הלאומי בשנים 1920-1945 [על נושא זה לא יהיו שאלות בבחינת הבגרות]

 • המנדט הבריטי בא"י ותרומתו לפיתוחה של הארץ
 • מוסדות היישוב היהודי והתנועה הציונית
 • מסגרות כלכליות, חברתיות ותרבותיות
 • התפתחות המתח בין היהודים לערבים והיערכות היישוב בתחום הביטחון
 • היערכות היישוב היהודי והתנועה הציונית בימי מלחמת העולם השנייה
 1. המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1949-1945
 1. מדינת ישראל במזרח התיכון:
 • השפעת תהליך הדה קולוניזציה ו'המלחמה הקרה' על הקמתן של המדינות העצמאיות באגן הים התיכון
 • גורמי אחדות ופירוד בעולם הערבי במזרח התיכון
 • מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של מצרים בימי נאצר
 • מדיניות הפנים והחוץ של אחת מהמדינות האלה: ירדן, לבנון, סוריה, עירק בשנות החמישים והשישים
 • ההשפעות של תוצאות מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל ושל תהליך הקמתן של מדינות עצמאיות ריבוניות בארצות אגן הים התיכון על גורל היהודים בארצות אלה (הסבר התהליך הכללי ודוגמאות ממדינות שונות)
 • הבעיות הלא פתורות בעקבות מלחמות העצמאות, שאלת הביטחון השוטף והביטחון הבסיסי. מלחמת סיני: גורמים, מעורבות המעצמות, תוצאות והשפעות
 • מלחמת ששת הימים: סיבות, תוצאות והשפעות של המלחמה על מדינת ישראל בתחומים שונים, על הפלסטינים, ועל מדינות ערב

או

 1. עלייה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

או

 • התמורות בעיצוב זיכרון השואה עד סוף המאה ה-20. השפעת משפט איכמן, מלחמות ישראל ופיגועי הטרור על ההתייחסות למושג הגבורה ולזיכרון הפרטי.
 • קשרים ויחסי גומלין בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות. מקומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ריבונית בחיי היהודים בתפוצות

האם האימפריאליזם עדיין איתנו?

אחר שגרם סבל רב במשך מאות שנים משנה האימפריאליזם את האופן בו הוא פועל אך לא בהכרח נעלם מהעולם שאותו הוא ממשיך לעצב

עוד דברים מעניינים: