סיכום בהיסטוריה: השפעת ההלניזם על החברה היהודית בתחומי התרבות ואורחות החיים

סיכום בהיסטוריה: השפעת ההלניזם על החברה היהודית בתחומי התרבות ואורחות החיים

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה א

ההלניזם השפיע על החברה היהודית בין ביתר בתחומי התרבות ואורחות החיים. השפעה זו של ההלניזם באה לידי ביטוי במספר תחומים מלבד הדת.

 שימוש בשפה היוונית– התפשטות הלשון היוונית כשפת המסחר והתרבות החדשה אשר התקיימה לצידה של הארמית . השפה היוונית תפסה את מקומה של השפה הארמית, כשפה רשמית. הסיבה לכך – הקשרים ביו יהודים ליוונים בתחום הכלכלי. לכן, שפה זו נקלטה כשפת תקשורת בקרב האצילים ביהודה והעשירים, אפילו בקרב הכהונה הגדולה שייצגה את העם כלפי השלטונות הזרים – כך חדרה לה השפה היוונית.

אימוץ שמות יווניים – מתיונים קראו לעצמם בשמות יוונים או צרפו לשמם העברי שם יווני או כינו עצמם בשמות יוונים למשל, תאופוליס כלומר אוהב האל.

אדריכלות ובנייה בסגנון יווני – האצילים והעשירים היהודים הושפעו מהתרבות ההלניסטית ולכן הם בנו בסגנון יווני. חשוב לציין כי הם נזהרו לא לפגוע בדת היהודית ולכן לא שילבו דמויות אלים ובני אדם. הם הסתפקו בעיטורים/ציורים מעולם הצומח ובצורות גיאומטריות.

השפעת הספרות היוונית כמו שירה, טרגדיה, פילוסופיה, היסטוריוגרפיה.

טיפוח ערכים הנוגעים ליופי ואסתטיקה כמו חינוך לתרבות הגוף, חינוך בגימנסיון ובאפיביון.

תרגום ספרים ליוונית כמו "תרגום השבעים " "וחכמת בן סירא".

עוד דברים מעניינים: