סיכום: המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19

המאפיינים ודפוסי הפעילות של התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19:

המחקר מדבר על מודל בעל 3 שלבים שמתאר את דפוסי הפעילות וצמיחתן של התנועות הלאומיות באירופה:

1. שלב ההיערכות- בשלב זה מתאספת קבוצה של משכילים: מרצים, סטודנטים, קצינים וכו', על-מנת להניח את היסוד ללאום, כלומר, אוספים מידע על עברו של הלאום, מגבשים סמלים לאומיים, מחליטים על שפה וכו'.

2. שלב ההרחבה- שלב זה מתרכז בגיוס תומכים לתנועות על מנת להפיץ את רעיונן. בשלב זה הוקמו מוסדות כספיים לאיסוף כספים למטרות פעילות התנועה, הוקמו אגודות נוער וסטודנטים וכו'.

3. שלב המאבק המדיני-דיפלומטי- בשלב זה החלו להשתמש בבריתות מדיניות על-מנת לדכא את רשויות השלטון ולכבוש שטחים קריטיים לאותו הלאום.

***4. השלב לאחר הקמת המדינה הלאומית הריבונית- בשלב זה החלו להקים מוסדות משפטיים וחינוכיים על מנת לבחון את הנאמנות ללאום. בשלב זה יש להוכיח נאמנות והזדהות עם הלאום בניגוד ליתר השלבים שהיו על בסיס התנדבותי.

מאפייני התנועות הלאומיות:

1. לרוב המנהיגים היו מקרב האוכלוסיה המשכילה: סטודנטים, מרצים, קצינים וכו'

2. לרוב נשענו על המעמד הבינוני, שהתפתח בעקבות השינויים באירופה במהלך המאה ה-19.

3. מטרה אחת- הקמת מדינה לאומית ריבונית בטריטוריה שללאום יש זיקה אליה.

4. המאבקים של כל תנועה השתנו בהתאם למיקומה ולמתרחש בה. מדינות שבהן שלטו אימפריות רב-לאומיות, שלטון זר וכו'.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / הלאומיות בישראל ובעמים / מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית

ראו גם:

תופעת הלאומיות ודפוסי לאומיות – הסבר על תופעת לאומיות ועל הדפוסים שבהם היא מופיעה – מהי לאומיות ומהם מאפייני התנועות הלאומיות

מאפייני התנועות הלאומיות שהתגבשו באירופה במאה ה-19 – המרכיבים שהיוו את תופעת הלאומיות באירופה במאה ה-19

שלבים בגיבושה של תנועה לאומית – הדרך שבה מתגבשת ופועלת תנועה לאומית

 הגורמים לצמיחתן ולגיבושן של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19 – היסודות העומדים ביסודה של התפתחות התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19

דפוסי הגשמה של תנועות לאומיות באירופה במאה ה-19 – הדוגמאות של איטליה ויוון

קהילות מדומיינות: האם הלאומיות קיימת רק בראש שלנו?

13 ציטוטים על לאומיות

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה