סיכום בהיסטוריה: אמנציפציה

מהי אמנציפציה?

אמנציפציה היא מתן שוויון זכויות על פי החוק. תהליך האמנציפציה של היהודים הוא מתן זכויות שוות ליהודי ארצות מערב אירופה. לפני כן היהודים היו מופלים לרעה ומוגבלים. בתקופה זו יהודים רבים מתגוררים באזורי הכפרים ובעיירות קטנות, כאשר כל יהודי משתייך לקהילה ומקבל ממנה שירותים. אין ליהודי אפשרות לבחור בכל מקצוע שירצה אלא במבחר מצומצם של מקצועות הפתוחים בפניו. היהודי לומד בתוך מוסדות חינוך יהודיים דתיים, היהודים לא יכולים לשאת בתפקידים פוליטיים במדינה או בעיר ועוד.

האמנציפציה התרחשה בעיקר בארצות מערב ומרכז אירופה, אך לא בעבור יהודים במזרח אירופה. צרפת הייתה לראשונה שמעניקה זכויות שוות ליהודים בעקבות ערכי המהפכה הצרפתית.

שינויים בחיי היהודים

חיי היהודים בצורה דרמטית. היא כללה בין השאר את הזכות לנוע בחופשיות ממקום למקום ולשבת בכל מקום. תהליך זה הוביל בין היתר לפירוד הקהילות היהודיות והקמת עדות קטנות. החופש לבחור בכל משלח יד של האמנציפציה פתח בפני היהודים את האפשרות ללמוד מקצועות חופשיים. היא גם איפשרה ליהודים להתמנות לתפקידים בכירים וחשובים בפוליטיקה ועוד.

שינויים מרכזיים:

  • מעבר לערים גדולות עקב הזכות לחופש התנועה וההתיישבות.
  • כניסת היהודים לחיים הפוליטיים כתוצאה מהדמוקרטיה והליברליזם.
  • התרופפות מסגרת הקהילה בגלל תהליך ההתאזרחות שהאמנציפציה אפשרה.
  • חילון והתבוללות בעקבות השפעת ההשכלה והחברה הנוכרית.
  • כניסה למקצועות חופשיים (רפואה, עריכת דין וכו'…) בגלל אפשרות הכניסה למוסדות להשכלה גבוהה.

תגובות היהודים לאמנציפציה

עם קבלת האמנציפציה החברה היהודית התפצלה ל-3 זרמים מרכזיים:

הרפורמיםבראשות אברהם גייגר מגרמניה, היו בעד האמנציפציה. אברהם גייגר ראה בתהליכים אלו פיתרון מלא לבעיית היהודים והזדמנות חדשה לקיום יהודי שמותאם לזמנים המודרנים. מבחינה לאומית הרפורמים ראו עצמם כ"גרמנים בני דת משה" ושאפו בכל מקום להשתלבות מלאה בסביבה בה הם חיים. הרפורמים ערכו שינויים בדת, בדרכי התפילה וביחס להלכה כדי להתאים אותה למציאות של השתלבות בחברה המודרנית.

האורתודוכסיםבראשות החת"ם סופר מהונגריה, היו נגד האמנציפציה. האורתודוכסים הם המקורות של החרדיות והדתיות-הלאומית בימינו. הם ראו בהשכלה ובאמנציפציה כסכנה לדרכה המסורתית של היהדות. כתוצאה מכך דגל החת"ם סופר בהסתגרות ובעמדה של  "חדש אסור מן התורה".

הניאו-אורתודוכסיםבראשות הרב שמשון רפאל (הרש"ר) הירש מגרמניה. היו בעד האמנציפציה. הגישה המשלבת סברה כי כמו כל בני האדם גם יהודים זכאים לחירות ושיוויון. לפיכך האמינה כי שיוויון הזכויות ליהודים דווקא יקל על היהודים לקיים את אמונתם באופן חופשי וללא רדיפות. הרש"ר הירש אף ראה ליהודים תפקיד חשוב במציאות המודרנית של "אור לגויים. סיסמתו הייתה: "טובה תורה עם דרך ארץ".

חזרה אל: סיכומים בהיסטוריה

עוד דברים מעניינים: