סיכום בהיסטוריה: דפוסי הפעילות של הציונית באירופה

סיכום בהיסטוריה: דפוסי הפעילות של הציונית באירופה

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה א

דפוסי/דרכי הפעולה העיקריים של התנועה הציונית באירופה בשנים1880 – 1914.

רקע כללי

התנועה הציונית הייתה בשלב זה תנועת מיעוט בעם היהודי, אך היא התרחבה במהירות רבה.

התנועה הייתה פעילה במיוחד במזרח אירופה וזכתה למעמד חשוב בקרב יהודי רוסיה, פולין וליטא.

במערב אירופה לא זכתה התנועה להצלחה רבה, עקב שוויון הזכויות ("האמנסיפציה") שזכו היהודים שם עם הרוב הנוצרי ומגמת ההשתלבות שלהם בחברה הכללית, והשפיעה בעיקר על סטודנטים ומהגרים יהודים ממזרח אירופה.

א.  פעילות ארגונית

 

הקמת הסתדרויות ציוניות מקומיות

בארצות אירופה הוקמו הסתדרויות ציוניות מקומיות., בדמות ההסתדרות הציונית ובכפוף לה, שאיגדו אלפי חברים ופעלו להעמקת הפעילות הציונית וגיוס תומכים וחברים חדשים לתנועה. הפעילות הציונית התרכזה בסניפי האגודות ובמזרח אירופה התקיימה גם בבתי הכנסת. דוגמאות לאדות וארגונים: ארגון סטודנטים יהודי בשם "בר כוכבא" בוינה , תנועות נוער ציונות כגון: "השומר הצעיר", "החלוץ",  "בני ציון" ועוד אשר ביקשו להשפיע על הדור הצעיר  באמצעות חינוך לאומי.

 

הקמת תנועות ציוניות – תנועת "החלוץ"

ברוסיה הקים יוסף טרומפלדור את תנועת "החלוץ" – תנועה שקראה ליצירת "יהודי חדש" (עובד כפיים ודובר עברית) והטיפה לחבריה להתארגן בקבוצות הכשרה להתיישבות שיתופית בארץ ישראל.

הקמת קבוצות הגנה עצמית

ברוסיה הוקמו קבוצות הגנה על יהודים מפני פוגרומים.

ב. פעילות חינוכית

 

הקמת רשתות השכלה ציוניות פורמאליות (רשמיות)

התנועה הציונית הקימה רשתות חינוך מגני ילדים ועד בתי ספר תיכוניים ואף בית מדרש למורים, שם למדו בעברית וביידיש. הגדולה ברשתות חינוך אלו הייתה רשת החינוך "תרבות".

הקמת תנועות נוער – הכשרה לעלייה

הוקמו תנועות נוער ציוניות, דוגמת תנועת "השומר הצעיר" בפולין (1915), אשר קראה לחבריה לעלות לארץ ישראל ולהגשים ערכים שיתופיים וסוציאליסטיים. התנועה הציונית פעלה להכשרת יהודים לעלייה לארץ ישראל באמצעות לימוד השפה והקמת חוות הכשרה חקלאיות.

 ג.  פעילות בתחום התרבות והחברה

 

* החייאת השפה העברית בגולה

רוב היהודים שחיו באירופה דיברו אידיש ולא הבינו כלל עברית, עברית  הייתה שפת קודש ושימשה לתפילה וללימוד תורה בלבד. התנועה הציונית ביקשה לחדש את השפה העברית כשפה המשותפת ומאחדת של כל היהודים.

לשם כך הקימה התנועה הציונית אגודות  ששימשו כמרכזים לדיבור, לימוד והפצת השפה העברית. הוקמו בתי ספר ללימוד השפה, ורשתות של גני ילדים, בתי ספר, בתי מדרש למורים  שלמדו בהם ביידיש ובעברית.

 

* הופעת עיתונות וספרות עברית בגולה

כדי ליצור תרבות יהודית ציונית בעברית החלה התנועה הציונית להדפיס ספרים שהביעו רעיונות ציוניים, סופרים ומשוררים הפיצו את השפה באמצעות יצירותיהם. בבתי הספר היהודיים נלמדו יצירות ספרותיות של משוררים וסופרים כמו : יהודה לייב גורדון, חיים נחמן ביאליק ועוד…… הספרות התמקדה בחיי היהודים בארץ ישראל, בשלילת הגולה, ביצירת "היהודי החדש" והשאיפה להקים מדינה ליהודים.

הופיעו מספר עיתונים וספרים בעברית באירופה. לדוגמא: עיתון "המליץ"- (עיתונם החשוב של "חובבי ציון") ועיתון "השחר".

להבין את חלומות יוסף עם פרויד

יוסף ידע מצוין לפתור חלומות של אחרים, אך את משמעות החלומות שלו לקח לו כל חייו לפתור. זיגמונד פרויד מסביר מדוע.

עוד דברים מעניינים: