בראשית מ"ג – סיכום (דתי)

האוכל נגמר והרעב כבד בארץ ויעקב פנה לבניו שירדו שוב למצריים  ואז אומר לו יהודה שהאיש (מושל מצריים) אסר עליהם לרדת  מצרימה ללא בנימין ולכן בלי בנימין הם מסרבים לרדת ויעקב שואל אותם מדוע הם סיפרו לשליט  על האח הנוסף שלהם והם עונים שהם לא סיפרו מעצמם  אלא שהשליט שאל אותם  ואם יעקב לא ייתן להם את בנימין  הם לא ירדו למצריים ולא יהיה להם אוכל וכולם ימותו  ומוסיף יהודה שהוא ערב לשלום בנימין   עד כדי ויתור על העולם הבא שלו

ואז משתכנע יעקב ואומר '…אם כן איפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט צרי דבש נכאת ולט בטנים ושקדים' כלומר נתן להם מספר עצות:

כסף לשלם על מה שתקנו  3.תחזירו את הכסף שקיבלתם חזרה    4.קחו את בנימין 2.תיקחו  מנחה 1.הביאו 5.תתפללו ואני אתפלל

'ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין'

לכאורה יש בו כפילות ולכן מסביר רש'י אחיכם –שמעון אחר-יוסף

האחים מגיעים למצריים ועומדים לפני יוסף  ונשלחים עם הממונה על הבית לבית יוסף והם בטוחים שזה בגלל הכסף  שמצאו בשקים שלהם  ושזאת עוד עלילה

'….להתגולל עלינו ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו'

ומה עניין החמורים? רמב'ן – הם חששו שאם יקחו אותם וגם את החמורים לא יהיה להם איך לשלוח אוכל לבני משפחותיהם

האחים ממתינים ליוסף ובינתיים מכינים את המנחה  בצורה אסתטית על מנת לרצות את יוסף  ויוסף מגיע ורואה את בנימין   והולך לחדר ובוכה-פעם שעברה שבכה יוסף זה היה בגלל ווידוי האחים והפעם הוא בכה מההתרגשות לפגוש את אחיו  ויוסף חוזר ומזמין אותם לארוחה בנפרד מהמצרים כי תועבה למצריים לאכול עם היהודים ויוסף מושיב אותם

 

'וישבו לפניו הבכור כבכורתו והצעיר כצעירותו ויתמהו האנשים איש אל רעהו'

האחים תמהו בגלל שלא הם התיישבו לפי הסדר אלא יוסף הקיש בגביה ואמר להם איך לשבת  ותוך כדי ארוחה הוא מפלה את בנימין לטובה על מנת לבדוק האם האחים התגברו על מידת הקנאה שלהם

שאלות בגרות

1).עיין בבראשית מ'ג

א. הכנות יעקב את בניו לפגישה עם השליט במצרים דומות להכנות יעקב לפגישה שלו עם עשו.

  1. ציין שני דברים שבהם ההכנות דומות בשני המקרים.
  2. מה הייתה המטרה של ההכנות בכל אחד מהמקרים?

בסס את דבריך על הכתובים.

 

2) 'שאול שאל האיש…העוד אביכם חי היש לכם אח…' (בראשית מ"ג, פסוק ז').

על דברים אלה של יהודה והאחים ליעקב מעיר רמב'ן שהיו דברי התנצלות והרגעה לאביהם.

מה מביא את רמב'ן לפרש כך את דברי יהודה והאחים? ענה לאחר השוואה עם הנאמר בבראשית

ז'-י'ד.

 

בחזרה אל סיכומי ספר בראשית (דתי) או עמוד הסיכומים הראשי של ספר בראשית.

סיכומים לבגרות בתנ"ך