סיכום: ירמיהו פרק א' – ההקדשה לנבואה

ירמיהו פרק א': ההקדשה לנבואה

הצגת ירמיהו (ירמיהו א', פס' א'-ג')

ירמיהו הוא בן למשפחת כוהנים זוטרים שסולקה מבית-המקדש, חי בעיר ענתות באזור בנימין.

זמן פעולתו: פעל במשך כ-40 שנה מהשנה ה-13 למלכות יאשיהו (627 לפנה"ס) עד חורבן בית-המקדש ב586 לפנה"ס (זה הכתוב אך בהמשך מסופר כי המשיך לנבא גם אחר-כך).

הקדשת ירמיהו לנביא (ד'- י')

ה' מודיע לירמיהו על הקדשתו שהיא רצון האל ונקבעה עוד בהיותו בבטנו (מה שמחזק את השליחות שלו). להקדשה מבנה אופייני של מינוי נביאים ומנהיגים: מינוי, ניסיון השתמטות, דחיית הניסיון, עידוד ומתן אות.

בפס' 6-9 טוען ירמיהו כי הוא נער (צעיר, חסר ניסיון, ממעמד נמוך) אך ה' מבצע אקט סימבולי ונוגע בפיו – משמע דבר ה' יהיה בפיו של ירמיהו.

פעמים מוזכרת המילה "גויים" בהקשר שליחותו של ירמיהו. "נביא לגויים נתתיך" (5) ו"על הגויים ועל הממלכות" (10) – ייתכן והמשמעות היא שירמיהו מיועד להיות נביא לכל עמי העולם או שהכוונה בגויים היא למעשה עם ישראל, ממלכות יהודה וישראל.

נבואות ירמיהו יהיו "לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס" – ארבע פעלים של נבואות הרס וחורבן מול "לבנות ולנטוע" שני פעלים של נבואות נחמה, היחס המספרי מעיד על משקל שני סוגי הנבואות בעתיד.

נבואת המראות (י"א- י"ט)

חזון השקד 

ה' מראה לירמיהו ענף שקד ושואל אותו מה זה, ירימיה מיטיב לזהות כי זהו ענף שקד. ה' משבח אותו על הזיהוי מכיוון ש:א. ייתכן וההצגה לא הייתה פיזית אלא בחזון שאותו מצליח ירמיהו לראות. ב. ייתכן והוצג ענף שקד עירום שאותו מצליח ירמיהו לזהות ללא הפריחה והעלים.

בהמשך מסמל השקד שקידה של ה' על דברי ירמיהו, וכן כמו השקד שפורח ראשון כך יזדרז ה' לקיים את נבואות ירמיהו.

חזון הסיר הנפוח

ה' מראה לירמיהו סיר רותח (או אולי מתקן בישול) שפניו פונות צפונה או ייתכן ומדובר בשיח כגון סירה קוצנית שהרוח נופחת בו והוא מתעופף מזרחה. פירוש החזון הוא ש"מצפון תפתח רעה" – ייתכן והרמז הוא לבבל, כך או כך ה' יעניש את בני ישראל ע" אויב צפוני.

בשני חזונות אלו ה' אומר לירמיהו כי אויב צפוני יפגע בעם וכי דבר זה יקרה במהרה.

עידוד והבטחות:

לירמיהו צפויים מתנגדים רבים וה' מבקש לעודד ולחזק אותו. ה' מתרה בו לא לפחד ממתנגדיו כי אם לא יפחד ה' יסייע לו. הוא מדמה אותו לעיר מבצר, עמוד ברזל וחומות נחושת כסמל לאיתנותו.

שורשים מנחים: ר-א-ה – הדרך בה קולט ירמיהו את המסר הנבואי (מה רואה? רואה שקד, רואה סיר, היטבת לראות).

ד-ב-ר – המסר שירמיהו צריך להעביר ודבריו של ה' דרכו אל העם.

הסיכום הבא: ירמיהו פרק ב'

חזרה אל: נביא ונבואה (ספר ירמיהו), סיכומי מלכים ונביאים, כל הסיכומים לבגרות בתנ"ך.

סיכומים לבגרות בתנ"ך