בראשית פרק כ"ד – סיכום קצר

סיפור האהבה של יצחק ורבקה בבראשית פרק כ"ד הוא אחד מסיפורי האהבה הגדולים בתנ"ך. זאת לא משום שעל יצחק נאמר ראשון שאהב את אשתו, ולא רק משום ששורש א.ה.ב חוזר לאורכו יותר מכל סיפור אחר.

אברהם שולח את עבדו למצוא כלה ליצחק (בראשית כ"ד, א-י"ד)

לקראת סוף ימיו של אברהם אלוהים מברך אותו בכל וכעת זהו זמן למצוא כלה ליצחק. אברהם משביע את עבדו (שמזוהה כאליעזר למרות ששמו לא מפורש) שלא לחתן את יצחק עם אישה מבנות כנען. תחת זאת משביע אברהם את עבדו בשבועה חמורה (יד תחת ירכו) להביא לבנו אישה ממולדתו של אברהם – ארם נהרים.

עבדו של אברהם יוצא לשליחותו ומגיע אל ארם נהרים. מצויד בברכתו של אברהם שה' יעזור לו למצוא כלה ראויה הוא עושה לעצמו סימן. העבד מחליט כי הנערה שתשקה אותו ואת גמליו מים תהיה זו המתאימה ליצחק.

המפגש עם רבקה ומשפחתה (טו-סא)

עבדו של אברהם עוד לא מספיק לסיים את דבריו והנה מגיעה אל הבאר בארם-נהרים נערה "טבת מראה מאוד (בראשית כ"ד, ט"ז). העבד לא נותן למראה לבלבל אותו ויוצא לבדוק האם הסימן האלוהי יורה לו כי זו אכן המיועדת. הוא ניגש אל רועת-הצאן ומבקש ממנה: "הַגְמִיאִינִי נָא מְעַט-מַיִם מִכַּדֵּךְ" (י"ז). הנערה לא רק משקה אותו אלא גם ממהרת ושואבת מים לגמליו. עבד אברהם מבין כי זו הנבחרת וממהר להעניק לה תכשיטים.

עבד אברהם ורבקה הולכים לפגוש את משפחתה שם חוזר הפרק שוב על פרטי המפגש. בני משפחתה של רבקה מרוצים מהשידוך אך מבקשים לוודא כי גם רבקה מעונינת בו. כאשר שואלים את פיה של רבקה הוא מאשרת כי אכן תלך לארץ כנען. וכך היא עוזבת את בית אביה לקראת החתן שמעולם לא פגשה.

רבקה ויצחק נפגשים (סב- סז)

לעת ערב יוצא יצחק לשוח בשדה. לפתע מגיעה מרחוק שיירת גמלים ועליה אשתו לעתיד. כאשר רואה רבקה את יצחק היא נופלת מהגמל, אולי מתדהמה?. רבקה בהתחלה ביישנית ומכסה את עצמה. לאחר ששומע יצחק את על סיפור המעשה הוא מכניס את רבקה אל האוהל של שרה אימו המנוחה, וזו הפעם הראשון שהוא מתנחם על מותה.

להרחבה: פרשנות ופירוש בראשית פרק כ"ד

להעמיק ולהגביה:

למה נפלה רבקה מהגמל כשראתה לראשונה את יצחק?

ממה מתה שרה ואיפה היה אברהם?

הסיכום הקודם: בראשית פרק כ"ג  | הסיכום הבא: סיפורי יעקב

חזרה אל: סיפורי האבות, סיפורי אברהם, ספר בראשית, סיכומים לבגרות בתנ"ך

סיכומים לבגרות בתנ"ך