סיפורי יעקב – סיכומים בתנ"ך

סיפורי יעקב. סיכום של סיפורי יעקב אבינו בספר בראשית על פי תוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך. בראשית פרקים כ"ה – ל"ב.

סיפורי יעקב

בראשית פרק כ"ה 19 – 34: הולדת יעקב ועשו ומכירת הבכורה

בראשית פרק כ"ז – גניבת הברכה

בראשית פרק כ"ח: חלום יעקב

בראשית פרק כ"ט – יעקב ורחל, לאה והולדת 12 השבטים

בראשית פרק ל' (25-26)- יעקב רוצה לחזור לארץ כנען

בראשית פרק ל"ב – יעקב מתכונן למפגש עם עשו

חזרה אל: סיכומים בתנ"ך, סיכום ספר בראשית, סיכום נושא סיפורי האבות.

סיכומים לבגרות בתנ"ך

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו