סיפורי יעקב – סיכומים בתנ"ך

סיפורי יעקב. סיכום של סיפורי יעקב אבינו בספר בראשית על פי תוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך. בראשית פרקים כ"ה – ל"ב.

סיפורי יעקב

בראשית פרק כ"ה 19 – 34: הולדת יעקב ועשו ומכירת הבכורה

בראשית פרק כ"ז – גניבת הברכה

בראשית פרק כ"ח: חלום יעקב

בראשית פרק כ"ט – יעקב ורחל, לאה והולדת 12 השבטים

בראשית פרק ל' (25-26)- יעקב רוצה לחזור לארץ כנען

בראשית פרק ל"ב – יעקב מתכונן למפגש עם עשו

חזרה אל: סיכומים בתנ"ך, סיכום ספר בראשית, סיכום נושא סיפורי האבות.

סיכומים לבגרות בתנ"ך