מבוא לספר איוב – סיכום

מבוא לספר איוב – סיכום

סיכום זה מהווה חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, סיכום נושאי ספרות החכמה בתנ"ך

ספר איוב הוא השלישי מספרי הכתובים ( = החלק השלישי של התנ"ך, אחרי תהילים ומשלי) והוא משתייך אל ספרות החכמה המקראית.

זמן כתיבת ספר איוב אינו ברור. יש החושבים שאיוב הוא ספר קדום , על סמך תיאור עושרו של איוב בדומה לתיאורו עושרו של אברהם אבינו בספר בראשית . אחרים מאחרים את כתיבת ספר איוב למאה החמישית לפני הספירה (תחילת תקופת בית המקדש השני) , על סמך תורת הגמול האישי המוצגת בו (שמאפיינת תקופה מאוחרת יותר)

חז"ל ( = חכמינו זכרם לברכה ) קבעו כבר בתלמוד ש  "איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה" (תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, פרק א', דף ט"ו, עמוד א') , כלומר שלפנינו סיפור שבכוונה מספר על דמות דמיונית כדי לדון בשאלת סבלו של  הצדיק וניהולו של העולם על ידי האל.

ספר איוב בנוי משני חלקים עיקריים :

א) סיפור המסגרת של הספר : המוכר גם כראשיתו ( = התחלתו) של איוב ואחריתו (= סופו). חלק זה כתוב בפרוזה (=כל מה שלא שירה). ראשיתו של איוב  היא בפרק א' ופרק ב' ואחריתו בפרק מ"ב, 17-7.

ב) גוף ספר איוב (כולו שירה)  : פרקים ג'- מ"ב, פסוק 6 מהווים וויכוח פילוסופי בין איוב ,שלושת רעיו (=חבריו)ואלוהים וכתובים בסגנון של שירה.

נושא הוויכוח ביניהם הוא תורת הגמול והצדק (או אי הצדק) האלוהיים, סביב הסוגיה  "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו".

 

ג) דמויות בספר איוב

1.  הגיבור הראשי הוא איוב- יש הטוענים שיש כאן רמז למילה "אויב" שכן אלוהים מתנהג אל

     איוב כאל אויב כאשר מייסר אותו בייסורים ללא סיבה מוצדקת.יש המפרשים את השם

     "איוב" על פי השפה הערבית שמשמעותו "פנייה לאל", רמז לתוכן הספר.

2.  אשת איוב שהיא דמות משנית, אומרת בכל הספר  משפט אחד בלבד (פרק ב', פסוק 9).

3.  רעי איוב: אליפז התימני (תימן כחלק מאדום); בלדד השוחי; צופר הנעמתי.

4.  השטן הוא אחד ממלאכי האל .תפקידו של השטן לשוט בארץ, לדווח לאלוהים ולבצע הוראות.

    השטן מבטא דעות קשות מאוד וספקניות כנגד אמונתם של בני האדם.

5. בנות איוב: בנות יפות מאין כמותן (פרק מ"ב 15) : ימימה- רכות היונה, קציעה- צמח בושם,

    קרן הפוך- כלי לאבקת איפור.

ד) תוכן הספר

בפרקים א' ו ב' מסופר שאיש בשם איוב מארץ עוץ (הוא לא יהודי או ישראלי) היה צדיק מושלם ועשיר, אשר כתוצאה מוויכוח  בין השטן והאל, מתחיל לסבול ייסורים קשים מאוד.

תחילה נפגעים רכושו ומשפחתו ואחרי כן הוא בעצמו נפגע בגופו ממחלה קשה. המטרה של השטן היא להוכיח שאיוב – בעת צרה – יקלל את האל ויפסיק להיות צדיק. האל טוען מצדו שאיוב צדיק מושלם והוא יעמוד בהצלחה בניסיון הקשה. איוב עומד יפה בניסיון ולא מקלל את האל, אם כי מעלה שאלות קשות וקצת "חצופות" בדבר הצדק האלוהי. השקפתו של הספר על כך היא מהפכנית כי הוא כבר לא יטען כמו ספר משלי שאם אדם הוא  צדיק יהיה לו טוב ואם הוא רשע יהיה לו רע אלא שבמציאות לפעמים קורה שלצדיק רע ולרשע טוב. לדעת ספר איוב אין קשר הגיוני בין התנהגותו של אדם וגמולו.אין השגחה אלוהית מתמדת בעולם ולא תמיד העולם מונהג ע"י האל בצורה מוסרית וצודקת. בספר הזה שואלים למשל :

1) האם האדם שירא את האל עושה כך כי כך נכון לעשות מבלי לצפות לגמול טוב (יראתו היא לשמה, לחינם ) או אולי הוא ירא את האל מתוך אינטרס, כדי לזכות בפרס ?

2) האם באמת יש קשר ישיר וסביר בין הגורל של האדם (לטוב ולרע) לבין התנהגותו ?

3) האם כאשר אדם סובל מייסורים יש להניח בהכרח שהוא חטא ?

4) האם הצדיק הסובל שלא בצדק צריך או לא צריך לבוא בטענות אל האלוהים ולייחס לו אי צדק ואי סדר מוסרי בניהול העולם ?

5) האם הצדיק הסובל חייב לקבל את הייסורים באהבה וביראה כי יראתו את ה' אינה תלויה בדבר או להתקומם נגדו ?

6) הספר קובע שיראת ה' אמיתית נבחנת אך ורק בעת מצוקה וייסורים כי אינה דומה כלל ליראת ה' מתוך חיי רווחה, עושר ושלווה.

בגוף הספר (פרקים ג'- מ"ב, 6 , הכתובים כשירה) באים שלושת רעיו של איוב לנחמו על האסונות  הכבדים שפקדו אותו (הוא איבד את כל רכושו, משפחתו נהרגה  והוא חלה במחלת עור קשה). במהרה הם מאשימים אותו בכך שהוא חטא כי אחרת לפי השקפתם (שהיא "צדיק וטוב לו, רשע ורע לו" כפי שהיא מיוצגת בספר משלי) אין הסבר הגיוני לייסוריו. איוב טוען כנגדם שהוא חף מפשע ושהוא לא חטא, והאל מעניש ומייסר אותו בייסורים ללא קשר להתנהגותו המושלמת.

בסיום ספר איוב (פרק מ"ב, פסוקים 17-7) האל  מצדיק את איוב ומרשיע את רעיו, ומשלם שכר כפול לאיוב על עמידתו בניסיון בהצלחה.

יש קצת סתירות בין סיפור המסגרת וגוף הספר אשר גרמו לכמה חוקרי תנ"ך לחשוב שהסיפור והשירה נכתבו על ידי שני אנשים שונים וצורפו מאוחר יותר לחיבור אחד.

האל בספר הזה נקרא בכוונה אלוהים, אלוה או אל (שם כללי) ולא בשמו המפורש ה' כי כל הדמויות בו אינן ישראליות או יהודיות (ה' הוא שמו הפרטי של אלוהי ישראל והמילים אל ואלוה או ברבים "אלוהים" הן מילים אוניברסאליות לאלוהות בכל הדתות והתרבויות בכלל)

סיכומי פרקים מתוך ספר איוב

נושא ספר איוב: צדיק ורע לו

דמותו וזהותו של איוב

דמויות בספר איוב

מבנה ספר איוב

השטן בספר איוב ובספר היובלים

סיפור המסגרת של ספר איוב – פרק א'-ב'

פרק ג': איוב מקלל את יומו

פרק ד': נאום אליפז

פרק ה': נאום אליפז

פרק ו': תשובת איוב לאליפז

פרק ז': המשך נאום איוב

איוב פרק ח' – נאום בלדד השוחי

איוב פרק ט' – מענה איוב לבלדד

איוב פרק י"א: נאום צופר

איוב פרק כ"ה

איוב פרק כ"ו: התשובה האחרונה של איוב לרעים

איוב פרק כ"ח: מזמור לחכמה

איוב פרק ל"ח – מענה ה' לאיוב

איוב פרק מ' 1-5 – מענה איוב לה'

פרק מ"ב

נח לא לבד: סיפור המבול בתרבויות שונות

מה אפשר ללמוד מקיומם של גרסאות שונות לסיפור המבול בתרבויות שונות? האם השכיחות של מיתוס המבול מלמדת על אירוע קדום או על משהו על התרבות שלנו?

סיכומים לבגרות בתנ"ך