שמות פרק ל"ב – סיכום בתנ"ך: חטא עגל הזהב

תקציר: בשמות פרק ל"ב משה מתעכב על הר סיני והעם המודאג דורש מאהרון להכין להם עגל. אלוהים מספר למשה מה קרה ומתכוון להשמיד את העם, אך משה מניא אותו מכך. משה יורד מההר, משמיד את העגל, מעניש את העם ולוקח אחריות מול אלוהים.

 

שמות פרק ל"ב פסוקים א'- ו': משנה נעלם והעם מחפשים ישועה בעגל

בפתיחת פרק ל"ב משה מתעכב (בושש) לרדת מהר סיני ובני ישראל החרדים פונים אל אהרון בדרישת "עשה לנו אלוהים (שמות ל"ב א'). זאת מאחר ולא ידוע מה קרה ל-"איש אשר העלנו ממצרים". אהרון בתגובה מצווה עליהם להביא את תכשיטיהם (אותם "שאלו" מן המצרים בשמות פרק י"ב). אהרון אוסף את הזהב ויוצר ממנו עגל שעליו אומרים בני ישראל "אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים" (פס' ד'). אהרון עוד חושש מהעם ומורה לבנות מזבח ועל יום חג ל"אל" החדש. למחרת קמים העם ומקריבים קורבנות לעגל, אוכלים, שותים ו"מצחקים" (משמעות מינית).

 

פס' ז'-י"ד: אלוהים רוצה להשמיד את בני ישראל ומשה מסנגר

בינתיים על הר סיני אלוהים מעדכן את משה בהתפתחויות שם למטה. נזכור כי רק לפני רגע (שמות כ') קיבלו בני ישראל את הציווי לא לעשות פסל ומסכה. אלוהים מכנה את בני ישראל "עם קשה עורף" (פס' ט'). הוא מבקש ממשה להניח לו לכלות את עם ישראל ולהוציא עם חדש ממנו. משה בתגובה מנסה לשכך את זעמו של אלוהים וכנימוק גם שואל מה יחשבו המצרים כשישמעו. נימוק נוסף שמעלה משה הוא זכר הבטחתו של אלוהים לאברהם. אלוהים בתגובה "ניחם" מכוונתו להשמיד את בני ישראל למרות מה שעשו, לרווחת כולם. 

 

פס' ט"ו – ל"ה: משה משמיד את העגל (וגם לא מעט מבני ישראל)

משה יורד מהר סיני עם לוחות הברית בידו. כבר מרחוק הוא שומע את ההמולה ובהגיעו ובראותו את העגל הוא משליך מידיו את הלוחות. הלוחות נשברים ומשה לוקח את העגל, טוחן אותו, מפזר במים ונותן לבני ישראל לשתות. משה דורש הסברים מאהרון שאומר לו כי העם "ברע הוא" (פס' כב) ומספר לו את כל הסיפור. 

משה רואה שהעם עדיין "פרוע". הוא קורא "מי לה' אלי!" (פס' כ"ו) ואוסף אליו את בני לוי. הם עוברים במחנה והורגים 3,000 איש. משה אומר לבני ישראל כי חטאו חטא גדול וכי הוא הולך לכפר עליהם בפני אלוהים. משה מגיע לאלוהים, מודה בכישלון ומבקש להתפטר מתפקידו. אלוהים משיב כי העונש מגיע רק למי שחטא. אלוהים שולח את משה בחזרה להנהיג את העם, יחד עם מגפה שפוגעת בהם על חטא העגל.

 

שאלות נקודות מרכזיות בשמות פרק ל"ב

  • מה מניע את העם לבקש את עגל הזהב?. האם זו רק העדרותו של משה או אולי תגובת-נגד לדרישות בעשרת הדיברות?
  • מה תפקידו של אהרן בסיפור? האם כמו שאומר רש"י הוא רק ניסה לעכב את העם. והאם המצב יצא בעצם מכלל שליטתו?
  • למה אלוהים צריך לבקש רשות ממשה לכלות את עם ישראל?
  • נימוקי משה בבקשת הסליחה על העם: א. העם הוא "עמך", כלומר עמו של אלוהים. ב. שמירה על המוניטין של אלוהים לאחר יציאת מצרים. ג. הזכרת ההבטחה לאבות האומה.
  • מה גורם למשה לשבור את הלוחות? האם הוא כועס או שמא רוצה להעביר מסר?
  • של מי היוזמה להרוג כל כך הרבה מבני ישראל? של אלוהים או של משה?
  • מנהיגותו של משה: מגן על העם מול אלוהים, על אלוהים מול העם, לוקח אחריות ויודע איך לדבר עם הבוס.

 

סיכום קודם:  שמות פרק כ' | סיכום הבא:שמות פרק ל"ג

חזרה אל: סיפור התהוות האומה – סיכומים

מתוך: סיכומים בתנ”ך לבגרות

סיכומים לבגרות בתנ"ך