שמות פרק ג' – סיכום

תקציר: שמות פרק ג' קופץ קדימה בזמן אל מועד בו משה הבוגר רועה את צאן יתרו במדבר. שם הוא זוכה להתגלות אלוהים ומוטלת עליו המשימה להושיע את עם ישראל המשועבד במצרים. משה נרתע מלקבל עליו את המשימה, אך אלוהים משיב לשאלותיו ומתאר את תהליך הגאולה.

 

ההתגלות בסנה הבוער (שמות ג', פס' א-ו)

משה רועה את צאן חותנו יתרו במדבר ומגיע אל "הר האלהים חרבה (א). הוא כמובן לא יודע כי מדובר בהר האלוהים אך הוא במהרה יגלה. בפסוק ב' נגלה אל משה מראה בלתי מוסבר של סנה (שיח) בוער אך "איננו אוכל", כלומר אינו מתכלה. משה מתקרב כדי לראות את המחזה מקרוב ושומע את קולו של אלוהים קורא לו. בתגובה עונה משה "הנני" (כמו אברהם ויעקב לפניו) ומצווה להשיל את נעליו. הקול מזדהה בפניו כ-"אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב (ו), אך משה חושש להישיר אליו מבט.

 

הדיאלוג בין משה ואלוהים (פס' ז-יד)

בפס' ז-ח מבשר אלוהים למשה כי ראה במצוקת עמו וכי בכוונתו להעלות אותם אל "ארץ זבת חלב ודבש". בפסוק י' הוא גם מבשר למשה כי זה יהיה הוא שימלא את השליחות הזו. משה שואל "מי אנכי?" (שמתכתב עם "מי שמך?" בשמות פרק ב') ואלוהים משיב לו כי הוא יהיה עימו וכי הוא ישוב אל אותו הר עם העם בכדי לעבוד אותו. משה שואל באיזה שם יציג את אלוהים אל בני עמו כאשר יבוא אליהם בשמו. אלוהים עונה במילים החידתיות "אהיה אשר אהיה" ומורה למשה לומר כי "אהיה שלחני אליכם" (פס' י"ד).

 

תוכנית הפעולה של אלוהים (טו-כב)

המשך שמות פרק ג' הוא פירוט התוכנית של אלוהים לחילוצם של בני ישראל ממצרים. משה ילך אל זקני עמו ויבשר להם על התגלות אלוהי אבותם ועל הארץ הממתינה להם. לאחר שיקבל את אמונם ילך לפרעה ויבקש ממנו ללכת עם העם לזבוח לאל שנגלה להם במשך שלושה ימים. אלוהים יקשיח את לב פרעה שיסרב לבקשה, מה שיוביל לכך שאלוהים יכה בו בעוצמה. רק לאחר מכן ישחרר פרעה את העם שיצא ברכוש מצרי רב.

 

למה לשים לב בשמות פרק ג':

תהליך ההתקדשות לנבואה: נביא אמיתי הוא כזה שמצטנע ולא רוצה לקבל על עצמו את המשימה. 

ההתגלות ההדרגתית: מראה הסנה, ההתקרבות, הקול, הסטת הפנים של משה.

הסטת הראש של משה והאיסור להתקרב: בדומה למעמד הר סיני אליו אסור היה להתקרב וביחס אל סוף ספר דברים "ולא־קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל־פנים" (ל"ד).

אלוהים רואה ושומע: את צעקת בני ישראל, קשרו אל הסיומת של שמות פרק א'.

תפקידי ההנהגה של משה: לכנס את זקני העם ולייצג אותם בפני פרעה (וכל זאת מבלי לדעת את שמו של האל שבשמו הוא עושה את כל זה). 

סיכום קודם: שמות פרק ב'  | סיכום הבא: שמות פרק י"ב

חזרה אל: סיפור התהוות האומה – סיכומים

 

להרחיב דעת:

האם משה האיש באמת התקיים? האם זה משנה? תשובת אחד-העם

סיכומים לבגרות בתנ"ך