סיפורי אברהם – סיכומים בתנ"ך

סיכומים בתנ"ך של הפרקים הנכללים בחלק "סיפורי אברהם" (חלק מסיפורי האבות) בספר בראשית:

סיפורי האבות – סיכום כללי

בראשית פרק י"ב – ראשית מסעו של אברהם, הציווי לך לך ועלייתו של אברהם לארץ כנען

בראשית פרק י"ג – פרידת אברם ולוט

בראשית פרק ט"ו – ברית בין הבתרים

בראשית פרק ט"ז – שרי והגר

בראשית פרק י"ח – הולדת יצחק ופרשת החרבת סדום ועמורה, קורות לוט

בראשית פרק כ"א – גירוש הגר וישמעאל

בראשית פרק כ"ב 1-19 – הניסיון של אברהם בעקדת יצחק

בראשית פרק כ"ג – מות שרה וקניית מערת המכפלה

בראשית פרק כ"ד – עבד אברהם ורבקה

בראשית פרק כ"ה 19 – 34 – יעקב ועשו ומכירת הבכורה בעבור נזיד עדשים

בראשית פרק כ"ז – גניבת הברכה של יצחק על ידי יעקב וכעסו של עשו

בראשית פרק כ"ט – יעקב ורחל, לאה והולדת 12 השבטים

בראשית פרק ל"ב  22 – 32 – יעקב מתכונן למפגש עם עשו עם שובו לארץ כנען

חזרה אל: סיכומים בתנ"ך, סיכום ספר בראשית, סיכום נושא סיפורי האבות.

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

סיכומים לבגרות בתנ"ך