סיפורי אברהם – סיכומים בתנ"ך

סיכומים בתנ"ך של הפרקים הנכללים בחלק "סיפורי אברהם" (חלק מסיפורי האבות) בספר בראשית:

סיפורי האבות – סיכום כללי

בראשית פרק י"ב – ראשית מסעו של אברהם, הציווי לך לך ועלייתו של אברהם לארץ כנען

בראשית פרק י"ג – פרידת אברם ולוט

בראשית פרק ט"ו – ברית בין הבתרים

בראשית פרק ט"ז – שרי והגר

בראשית פרק י"ח – הולדת יצחק ופרשת החרבת סדום ועמורה, קורות לוט

בראשית פרק כ"א – גירוש הגר וישמעאל

בראשית פרק כ"ב 1-19 – הניסיון של אברהם בעקדת יצחק

בראשית פרק כ"ג – מות שרה וקניית מערת המכפלה

בראשית פרק כ"ד – עבד אברהם ורבקה

בראשית פרק כ"ה 19 – 34 – יעקב ועשו ומכירת הבכורה בעבור נזיד עדשים

בראשית פרק כ"ז – גניבת הברכה של יצחק על ידי יעקב וכעסו של עשו

בראשית פרק כ"ט – יעקב ורחל, לאה והולדת 12 השבטים

בראשית פרק ל"ב  22 – 32 – יעקב מתכונן למפגש עם עשו עם שובו לארץ כנען

חזרה אל: סיכומים בתנ"ך, סיכום ספר בראשית, סיכום נושא סיפורי האבות.

סיכומים לבגרות בתנ"ך