סיכום ופירוש איוב פרק ב'

סיכום ופירוש איוב פרק ב'

סיכום זה מהווה חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, סיכום נושאי ספרות החכמה בתנ"ך, סיכום ספר איוב

הניסיון השני של איוב וביקור התנחומים של רעיו 

פרק ב' של ספר איוב הוא חלק מסיפור המסגרת של הספר, הממשיך את המסופר באיוב פרק א', והוא מחולק כך :

א –  וויכוח שני בין השטן והאל על צדיקות איוב (איוב ב' פסוקים 1 – 6)

     מקום האירוע בשמיים. יש שיחה נוספת בין האל לשטן  על צדיקותו של איוב. בתשובתו ה' לוקח את המילה "חינם" מפרק א' שם היא נאמרה ע"י השטן, לגבי יראת האל  של איוב. בפרק ב' היא בדברי ה', מדובר על ההסתה להתעללות באיוב. "עור בעד עור"- אדם יקריב משהו כדי לשמור על משהו חשוב יותר,כלומר, כל עוד  איוב לא נפגע פיזית הוא יקריב דברים אחרים (לטענת השטן). האל עונה לשטן שהוא יכול לפגוע שוב באיוב, הפעם בגופו כדי להיווכח שהוא טועה, אבל אוסר עליו להרוג אותו.

ב –  ניסיונו השני של איוב בייסורי גוף קשים ועמידתו בו (איוב ב'  פסוקים 7 – 10)

מקום האירועים  בארץ. אסונות  נוספים באים על איוב . איוב גם הפעם עומד בשלושה

ניסיונות נוספים. איוב חולה בשחין (מחלת עור קשה חשוכת מרפא אז).

יש שתי מטרות לכך : לגרום לאיוב להבין שזו מחלה לכל החיים, אך עדיין זו מחלה שלא תגרום שיבודדו אותו, וכך יוכלו לשכנע אותו להפסיק להאמין.

דברי אשתו של איוב, שמציעה שיברך (יקלל) את האל וימות (או שהיא לועגת: תמשיך לברך את האל ובסוף תמות). אשת איוב משמשת שליחה של השטן (לא במודע) ומעמידה את איוב בניסיון נוסף. היא חוזרת על דברים שהאל  אמר לשטן. היא שותפה – בלי לדעת- לשטן.

איוב עונה לה בנזיפה, ואומר שאין לערער על מידות האל, שהוא נותן וגם לוקח.

לאשת איוב שני תפקידים: קידום העלילה (תפקיד נפוץ לנשים בתנ"ך). היא זו שגורמת לו

     להרהר בגורלו ובתפיסת הצדק. היא גם מעצימה את צדיקותו של איוב.

ג –  שלושת רעיו ( = חבריו) של איוב באים לבקר אותו על מנת לנחם אותו (איוב ב' פסוקים 11 – 13)

ויועדו יחדיו. הם התאספו במקום אחד והגיעו יחד לאיוב. הם יושבים איתו על הארץ במשך

שבוע ימים ולילות, ולא מדברים עם איוב (מכאן נוצר מנהג  "השבעה" הנהוג היום לאבלים )

נדו בראשם- לנחמו, ובכו מכיוון שלא הצליחו לזהות את איוב (שמראהו מעוות עקב השחין)

רעי איוב גם קרעו את בגדיהם וזרקו עפר על ראשיהם לאות אבל על מצבו הקשה של איוב.

תגובת איוב הראשונה (פרק א' 21)

תגובת איוב השנייה (פרק ב' 10)

ברכה מפורשת- יהי שם ה' מבורך

אין ברכה מפורשת

עוסקת במידות האל- ה' הוא הנותן והלוקח

עוסקת בהתמודדות של בני האדם- בני אדם צריכים לקבל בהסכמה את כל מה שה' נותן.

ה' תמיד צודק- לא משנה מה הוא עושה

אולי ה' לא צודק- אך צריך לקבל זאת בהסכמה

בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה ל-ה'

בכל זאת לא חוטא איוב בשפתיו.

רש"י מפרש : "אך בליבו כן".

פסיכולוגיה חיובית וקארמה טובה

מה הקשר בין הרעיון העתיק של קארמה לבין התורה המודרנית של פסיכולוגיה חיובית? ואיך לדאוג לעצמנו זה בעצם לדאוג לכל העולם

סיכומים לבגרות בתנ"ך