סיפורי האבות

סיכומים לבגרות בתנ"ך: סיפורי האבות בספר בראשית

החלק של "סיפורי האבות" בחומר הלימוד בתנ"ך לבגרות כולל את קורותיהם של אבות העם היהודי: אברהם, יצחק, יעקב ויוסף, המתוארים בספר בראשית. סיפורי האבות מהווים את ראשיתו של עם ישראל שקורותיו מתחילים בציווי הפשוט "לך לך" וההגירה של אברהם אל ארץ כנען שמזכה אותו בהבטחה כי מזרעו יצא עם גדול. סיפורי האבות מציגים את התשתית הרעיונית עליה בנוי כל הנרטיב התנ"כי והם נבדלים מקורותיו של כלל עם ישראל דרך הגלות במצרים אליה מגיעים יוסף ואחיו כמשפחה ויוצאים כעם שלם. סיפורי האבות הם ביסודם סיפורים אישיים של מערכות יחסים והקמת משפחה אך בתוכם נכללים גם יסודות מערכת היחסים של אברהם, יצחק, יעקב ויוסף עם אלוהים ולמעשה יסודות מערכת היחסים הראשונה של עם ישראל עם אלוהיו. להלן תמצאו סיכומים של חומר הלימוד בתנ"ך הנכלל תחת הנושא של פרקי האבות. לכלל הסיכומים בתנ"ך ראו: סיכומים לבגרות בתנ"ך או העמוד הראשי של בגרות בתנ"ך.

סיכומי הפרקים בתנ"ך בנושא "סיפורי האבות":

סיפורי אברהם

בראשית פרק י"א – משפחתו של אברהם

בראשית פרק י"ב: אברהם עולה לא"י (וגם יורד ממנה) סיכום פס' 1-9סיכום פס' 10-20

בראשית פרק י"ג– חזרתו של אבהרם לארץ ישראל ממצרים.

בראשית פרק ט"ו :הברית בין הבתרים

בראשית פרק ט"ז – שרי והגר

בראשית ט"ז –י"ז -השוואה

בראשית פרק י"ז – ברית המילה

בראשית פרק י"ח – הולדת יצחק וסדום ועמורה

בראשית פרק י"ט – סיפור לוט והמלאכים וחורבן סדום ועמורה

 בראשית פרק י"ט – סיפור לוט ומעשה בנותיו במערה.

בראשית פרק כ"א 1- 21 – הגרוש השני של ישמעאל והגר

בראשית פרק כ"ב- עקידת יצחק

בראשית כ"ג – מות שרה וקניית מערת המכפלה

בראשית פרק כ"ד – סיפור שליחותו של עבד אברהם והמפגש עם רבקה

סיפורי אברהם – מושגים וכלים

סיפורי יעקב

בראשית פרק כ"ה 19 – 34: הולדת יעקב ועשו ומכירת הבכורה

בראשית פרק כ"ז – גניבת הברכה

בראשית פרק כ"ח: חלום יעקב

בראשית פרק כ"ט – יעקב ורחל, לאה והולדת 12 השבטים

בראשית פרק ל' (25-26)- יעקב רוצה לחזור לארץ כנען

בראשית פרק ל"ב – יעקב מתכונן למפגש עם עשו

סיפורי יוסף

בראשית פרק ל"ז – חלומות יוסף, השלכתו לבור ומכירתו לישמעאלים

בראשית פרק ל"ח – יהודה ותמר

בראשית פרק ל"ט – פרשת אשת פוטיפר

בראשית פרק מ"ב – אחי יוסף יורדים למצרים

בראשית פרק מ"ג

בראשית פרק מ"ד -מבחן הגביע של יוסף

בראשית מ"ה – יוסף מתאחד עם אחיו

בראשית מ"ח -ברכות יעקב

בראשית נ – קבורת יעקב

סיכומים לבגרות בתנ"ך

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?