ספרות החכמה

סיכומים לבגרות בתנ"ך של הפרקים הנכללים בפרק ספרות החכמה:

ספרות החכמה בתנ"ך

מבוא לספר איוב

איוב פרק א' – הניסיון הראשון של איוב

איוב פרק ב' – הניסיון השני של איוב וביקור רעיו

פרק ג': איוב מקלל את יומו

פרק ד': נאום אליפז

איוב י"ג

איוב פרק ל"ח – מענה ה' לאיוב

איוב פרק מ' 1-5 – מענה איוב לה'

פרק מ"ב

סיכום ספר קהלת

קהלת פרק א'

קהלת פרק ב'

קהלת פרק ג'

סיכומים לבגרות בתנ"ך